Rafızilik ile etiketlenmiş başlıklar

1. Şah İsmail – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Şah İsmail (Türk Kağanları ve Sultanları) -1. Kaynak- 14 yaşında tahta geçen Şah İsmail, Osmanlı tarihçilerinin göstermek istedikleri gibi Acem değildir. ”Acem mülküne oturmuş bir Türk Hakanı’dır”. Tıpkı Rum topraklarında oturan Osmanlı‘nın Rum olması gerekmediği gibi, Acem topraklarını ele geçiren Şah İsmail’in de İran topraklarında hüküm sürdüğü için

Rafızilik – (Dünya Dinleri)

Rafızilik (Dünya Dinleri) Rafızilik, Ebubekir ile Ömer’in halifeliklerini kabul etmeyen Şiilik kolu.   Rafızilik, VII. yy. ortalarında yahudi asıllı İbni Sebe tarafından kurulan, halife Ali ve evlâdına aşırı ölçüde bağlanan, sünni mezhebinin bütün görüşlerine karşı çıkan bir inançtır. Genellikle Şii mezhebinin fırkalarından biri sayılır.   Hz. Muhammed‘in ölümünden sonra

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)