6. Sınıf SBS Fen ve Teknoloji

Hücre Çekirdeğinin Özellikleri

Hücre Çekirdeğinin Özellikleri

ÇEKİRDEK Çekirdek, hücrede gerçekleşen, bütün yaşam olaylarını ve hücrenin bölünmesini denetler. Çekirdek, çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kromatin iplik olmak üzere dört kısımda incelenir. Hayatsal faaliyetleri hızlı olan hücrelerde çekirdek büyüktür. Metabolizması hızlı olan hücrelerde birden fazla olabilmesine rağmen (örneğin karaciğer, kas hücreleri v.b) hücrede sayısı genellikle bir tanedir. Amip, öglena, mantar, bitki ve […]

Sitoplazmada Bulunan Organeller 2

Sitoplazmada Bulunan Organeller 2

5. Koful Kese şeklinde olan bir organeldir.Hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo eder. Hayvan hücrelerinde sindirim kofulu, besin kofulu gibi kofullar vardır. Bitki hücrelerindeki bazı kofullar zehirli maddelerin oluşturduğu kristalleri ve bazı renk verici maddeleri bulundurur. Kofullar genç bitki hücrelerinde küçük çaplı olup çok sayıdadır. Yaşlı bitki hücrelerinde ise büyük çaplı olup az […]

Sitoplazmada Bulunan Organeller

Sitoplazmada Bulunan Organeller

1. Ribozom Bütün canlılarda bulunur. Çok küçük bir organeldir. Hücrede protein sentezinin yapıldığı organeldir. Bu nedenle protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde sayısı çoktur. 2. Endoplazmik retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan ince kanalcıklar sistemidir. Hücre içini bir ağ gibi sarar. Hücre içi madde iletimini yapmakla görevlidir. Hücreye desteklik verir. Üzerinde ribozom bulundurup bulundurmamasına […]

Sitoplazma Konu Anlatımı

Sitoplazma Konu Anlatımı

Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamında yarı akışkan bir sıvıdır. Hücrenin canlılığı ile ilgili olaylar (solunum,beslenme…) sitoplazmada gerçekleşir. Sitoplazmanın % 65 – 85 i su, geriye kalanı protein, yağ, karbonhidrat, nükleik asit, vitamin ve inorganik maddelerden oluşur. Sitoplazmada bulunan ve herbiri belli bir işi yapmak üzere özelleşmiş, çok küçük yapılara organel denir. […]

Hücre Zarı Nedir?

Hücre Zarı Nedir?

Tüm hücrelerde bulunur. Hücrenin etrafını sarar, hücreyi dış ortamdan ayırıp, bir bütün halinde tutar. Çok ince olduğu için yapısı ancak elektron mikroskobuile görülebilir. Hücre zarı üzerinde por denilen ve madde giriş çıkışına izin veren küçük delikler de bulunur. Hücre Zarının Özellikleri Canlıdır. Seçici geçirgendir. Esnek yapıdadır. Hücre Zarının Görevleri Hücreye şekil verir. Hücreyi bir bütün […]

Hücre Nedir ?

Hücre Nedir ?

Bütün canlılar, hücre veya hücrelerden meydana gelmiştir. Hücreler canlıların canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı ve işlev (fonksiyonel)birimidir. Bu birimleri ve yapılarını daha yakından incelemek için mikroskop adı verilen özel araç kullanılır. Mikroskobun gelişmesine paralel olarak hücre hakkında detaylı bilgi elde edilmiştir. Hücre 1665 yılında Robert Hooke tarafından keşfedilmiştir. Robert Hooke şişe mantarından aldığı kesiti […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)