6. Sınıf SBS İngilizce

Look/Learn

Look/Learn

Look/Learn   1. A: How many seconds are there in a minute? B: There are sixty seconds in a minute. 2. A: How many minutes are there in an hour? B: There are sixty minutes in an hour. 3. A: How many hours are there in a day? B: There are twenty four hours in a day. 4. A: How […]

How Much/How Many

How Much/How Many

How Much/How Many Sayılabilen ve sayılamayan isimlerin miktarını sormak için kullandığımız soru ifadeleridir. Bu sorulara verilecek cevap some, any, a/an ile olabileceği gibi ‘containers’la da olabilir. How Much Sayılamayan isimlerin miktarını sormak için ‘ne kadar’ anlamında kullanılır. Kendisinden sonra sayılamayan bir isim gelmelidir. B: There is some butter. A: How much butter is there on the plate? B: There isn’t any […]

Containers

Containers

Containers Daha önce sayılamayan isimler için ‘ancak bir taşıyıcı ile sayılabilen hale gelirler.’ İfadesini kullanmıştık. şimdi bu taşıyıcıların (containers) neler olduğundan bahsedelim. NOT: Container’ların sayılabilen isimlerle de kullanıldığına dikkat ediniz.Ancak sayılabilen isimler bu durumda yine çoğul ‘s’ takısı almaktadır. Activity Exercise Complete with containers and match with the pictures 1. Four …………. of tea 2. A ………… of milk […]

Complete with a little / a few

Complete with a little / a few

Complete with a little / a few Activity Exercise 1. There are ………………… plates on the shelf. 2. There is ………………………. sugar in the bowl. 3. There is ……………………. bread for you. 4. There are …………….. balloons in the shop. 5. I have got ………………… cookies. 6. There are …………………. students in the class. 7. She has got ……………… […]

Put some, any, a-an

Put some, any, a-an

Activity Exercise Put some, any, a-an 1. There is …….. calculator in my desk. 2. There aren’t …………. new students at school. 3. There isn’t ………… notebook in my bag. 4. There are …………… clowns in the shopping centre. 5. Are there ………….. glasses in the cupboard? 6. Is there ………….. orange on the plate? 7. There are …………. colorful pencils in […]

Negative and question form (There is / There are)

Negative and question form (There is / There are)

Negative and question form (There is / There are) Activity Exercise Ex: There is a lamp on the wall. (-) There isn’t a lamp on the wall. (?) Is there a lamp on the wall? Ex: There are some good programmes on TV. (-) There aren’t any good programmes on TV. (?) Are there any […]

A Little / A Few

A Little / A Few

A Little / A Few İkiside çok az anlamında kullanılır. a) A little Sayılamayan isimlerle kullanılır. There is a little milk in the glass. There is a little honey in the jar. b) A few There are a few candies in the bowl. There are a few apples in the basket Activity Exercise Write ‘there […]

Some/Any/A-An/A Lot Of

Some/Any/A-An/A Lot Of

Some/Any/A-An/A Lot Of Some: Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında ‘birkaç’ sayılamayan isimlerle kullanıldığında ‘biraz’ anlamına gelir. Some’dan sonra kullanılacak sayılabilen isim mutlaka çoğul ‘s’ takısı almalıdır.Genelde olumlu ve düz cümlelerde kullanılır. REMEMBER! Çoğul ‘s’ takısının heceleme kurallarına göre değişen biçimlerini hatırlayın. There is some ice-cream on the table. There are some people on the street. Any […]

Countable – Uncountable Nouns

Countable – Uncountable Nouns

Countable – Uncountable Nouns Türkçe dil kurallarında hiç rastlanmayan sayılabilen ve sayılamayan isimler İngilizce’de büyük önem taşıyan bir noktadır. Countable(Sayılabilen) Nouns Belirli bir şekli olan ve sayı ile ifade edildiğinde akılda kargaşa yaratmayan isimlerdir. Bu isimlerin en önemli özelliği çoğul ‘s’ takısı ve bir tane olduklarında ‘a-an’ belirteçlerini alabilmeleridir. Pek çok örnek verilebilir ama bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir. Ex: table, […]

There Are /There Is

There Are /There Is

There Are /There Is ‘Vardır,var’ anlamını taşıyan bu kullanımlar aşağıdaki detaylar dikkate alınarak kullanılmalıdır. There is Sayılamayan isimlerle ya da sayılabilen tekil isimlerle kullanılır. There is oil in this salad. There is a problem here. There are Sayılabilen çoğul isimlerle birlikte kullanılır. There are fifty students in our class. Negative Use Bu yapıların olumsuzunu elde etmek için yardımcı […]

Food and Drinks

Food and Drinks

Food and Drinks 1. 2. ………………………… isn’t good for you. 3. This is my favourite …………………. . 4. Vegetarians don’t eat. 5. I want a lot of water. I’m ……………. . 6. How many ……………………… do you eat a day? 7. These are my mother’s ……………… . 8. There is some …………….. in this salad. Answers: 1. busy […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)