6. Sınıf SBS İngilizce

Containers

Containers

Containers Daha önce sayılamayan isimler için ‘ancak bir taşıyıcı ile sayılabilen hale gelirler.’ İfadesini kullanmıştık. şimdi bu taşıyıcıların (containers) neler olduğundan bahsedelim. NOT: Container’ların sayılabilen isimlerle de kullanıldığına dikkat ediniz.Ancak sayılabilen isimler bu durumda yine çoğul ‘s’ takısı almaktadır. Activity Exercise Complete with containers and match with the pictures 1. Four …………. of tea 2. A ………… of milk […]

Complete with a little / a few

Complete with a little / a few

Complete with a little / a few Activity Exercise 1. There are ………………… plates on the shelf. 2. There is ………………………. sugar in the bowl. 3. There is ……………………. bread for you. 4. There are …………….. balloons in the shop. 5. I have got ………………… cookies. 6. There are …………………. students in the class. 7. She has got ……………… […]

Put some, any, a-an

Put some, any, a-an

Activity Exercise Put some, any, a-an 1. There is …….. calculator in my desk. 2. There aren’t …………. new students at school. 3. There isn’t ………… notebook in my bag. 4. There are …………… clowns in the shopping centre. 5. Are there ………….. glasses in the cupboard? 6. Is there ………….. orange on the plate? 7. There are …………. colorful pencils in […]

Negative and question form (There is / There are)

Negative and question form (There is / There are)

Negative and question form (There is / There are) Activity Exercise Ex: There is a lamp on the wall. (-) There isn’t a lamp on the wall. (?) Is there a lamp on the wall? Ex: There are some good programmes on TV. (-) There aren’t any good programmes on TV. (?) Are there any […]

A Little / A Few

A Little / A Few

A Little / A Few İkiside çok az anlamında kullanılır. a) A little Sayılamayan isimlerle kullanılır. There is a little milk in the glass. There is a little honey in the jar. b) A few There are a few candies in the bowl. There are a few apples in the basket Activity Exercise Write ‘there […]

Some/Any/A-An/A Lot Of

Some/Any/A-An/A Lot Of

Some/Any/A-An/A Lot Of Some: Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında ‘birkaç’ sayılamayan isimlerle kullanıldığında ‘biraz’ anlamına gelir. Some’dan sonra kullanılacak sayılabilen isim mutlaka çoğul ‘s’ takısı almalıdır.Genelde olumlu ve düz cümlelerde kullanılır. REMEMBER! Çoğul ‘s’ takısının heceleme kurallarına göre değişen biçimlerini hatırlayın. There is some ice-cream on the table. There are some people on the street. Any […]

Countable – Uncountable Nouns

Countable – Uncountable Nouns

Countable – Uncountable Nouns Türkçe dil kurallarında hiç rastlanmayan sayılabilen ve sayılamayan isimler İngilizce’de büyük önem taşıyan bir noktadır. Countable(Sayılabilen) Nouns Belirli bir şekli olan ve sayı ile ifade edildiğinde akılda kargaşa yaratmayan isimlerdir. Bu isimlerin en önemli özelliği çoğul ‘s’ takısı ve bir tane olduklarında ‘a-an’ belirteçlerini alabilmeleridir. Pek çok örnek verilebilir ama bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir. Ex: table, […]

There Are /There Is

There Are /There Is

There Are /There Is ‘Vardır,var’ anlamını taşıyan bu kullanımlar aşağıdaki detaylar dikkate alınarak kullanılmalıdır. There is Sayılamayan isimlerle ya da sayılabilen tekil isimlerle kullanılır. There is oil in this salad. There is a problem here. There are Sayılabilen çoğul isimlerle birlikte kullanılır. There are fifty students in our class. Negative Use Bu yapıların olumsuzunu elde etmek için yardımcı […]

Food and Drinks

Food and Drinks

Food and Drinks 1. 2. ………………………… isn’t good for you. 3. This is my favourite …………………. . 4. Vegetarians don’t eat. 5. I want a lot of water. I’m ……………. . 6. How many ……………………… do you eat a day? 7. These are my mother’s ……………… . 8. There is some …………….. in this salad. Answers: 1. busy […]

Good at, bad at kullanımları

Good at, bad at kullanımları

Good at, bad at kullanımları Activity Exercise Rewrite with interested in, good at, bad at, crazy about, can’t stand’ 1. Ex: I can’t swim very well = …………………………. 2. She really loves going ice – skating = ……………………………………………………….. 3. Minette hates listening to classical music = ……………………………………………………….. 4. I take photos of animals = ……………………… 5. I can […]

Personal Info

Personal Info

Personal Info Name: John Surname: Redtown Age: 42 Hair Type: dark, short, wavy Eyes: brown Weight: overweight Height: medium height Favourite Colour: Red, Orange Favourite Day: Monday Favourite Food: ltalian Food Like: Jogging, parachuting, visiting abroad Love: bungee – jumping, playing football Enjoy: painting, collecting stamps Don’t like: playing computer games, doing yoga Hate: writing e […]

Fiillerin ‘ing’ alması

Fiillerin ‘ing’ alması

Fiillerin ‘ing’ alması İngilizce’de hoşlandığımız, hoşlanmadığımız tahammül edemediğimiz aktivitilerden ya da olaylardan bahsederken bazı özel yapılar kulanırız. Bunlardan sonra gelen fiillerin ‘–ing’ alması gerekir. – like – interested in – crazy about – love – good at – can’t stand – enjoy – bod at – hate

Hobbies and Interests

Hobbies and Interests

Hobbies and Interests 1. Some people like going ……………………. at the weekends. 2. Basketball, volleyball and handball are …………………………….. . 3. I like trying new ……………………. . 4. ‘…………………………………’ 5. ‘……………………….’ 6. This is a ………………………….. book. 7. I like going to different places, I like …………………….. . 8. There are some children ………………… . Answers: 1. […]

Match the sentences

Match the sentences

Activity Exercise Match the sentences   Answers: 1. e 2. f 3. d 4. a 5. b 6. c

Physıcal Appearance

Physıcal Appearance

Physıcal Appearance 1. Eyes 2. Hair Type 3. Weight 4. Age 5. Height 1. Her name is Alice. She is young. She has got dark, straight, long hair and green eyes. She is thin and tall. 2. His name is John. He is middle aged. He has got blonde, short, curly hair and blue eyes. He is […]

Colors Exercise

Colors Exercise

Colors Exercise Activity Exercise Answer the questions 1. A: What colour is a banana? B: ……………………………………. ? 2. A: What colour are olives? B: ……………………………………. ? 3. A: What colour are apricots? B: ……………………………………. ? 4. A: What colour is this skirt? B: ……………………………………. ? 5. A: What colour are tomatoes? B: …………………………………… ? 6. […]

Look

Look

Look 1. A: What colour is an apple? B: It is red, yellow or green. 2. A: What colour is the Moon? B: It is white. 3. A: What colour is that house? B: lt is pink. 4. A: What colour is ‘Casper’? B: lt is white. 5. A: What colour is a ladybird? B: […]

Colors

Colors

Colors The sky is BLUE. The clouds are WHITE. Coal is BLACK. An orange is ORANGE. Strawberries are RED. Cotton Candy is PINK. This dress is PURPLE. Leaves are GREEN. A lemon is YELLOW. Wood is BROWN. An elephant is GREY.

Do the same

Do the same

Activity Exercise Do the same Ex: Avril has got red hair but l haven’t. Ex: Our neigbours have got a big house but we haven’t. Ex: Mr. Sanders has got bold hair but my father hasn’t. 1. My sister has got white teeth but I ……………………….. . 2. Cenk has got a computer but the children ………………. . 3. […]

Write ‘Who …….. ?’

Write ‘Who …….. ?’

Activity Exercise Write ‘Who …….. ?’ Ex: Who has got a big room? Veli has got a big room. 1. Who has got a red dress? (Gülsen) …………………………………………… . 2. Who has got a white car? (Ayşegül) …………………………………………… . 3. Who has got a green dishwasher? (Serap) …………………………………………… . 4. Who has got green apples? […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)