Tablo ve Grafikler

7.Sınıf Tablo ve Grafikler Konu Anlatımı

7.Sınıf Tablo ve Grafikler Konu Anlatımı

Sütun Grafiği   Karşılaştırmanın en kolay yapıldığı grafik türü olan sütun grafiği verilerin karşılaştırılması nı sağlar. Belirli zaman aralıklarındaki değişiklikleri gösterir. Sütun grafiklerindeki veriler birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Eksenlerdeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamı da değişir. Sütun grafiğinde eksenler yer değiştirebilir. Bu durumda sütunlar yatay halde gösterilirler. Yukarıdaki grafik bir kişinin 5 gün boyunca içtiği su miktarını göstermektedir. Bu grafik ile ilgili […]

6.Sınıf Alanı Ölçme (Prizmaların Alanı)

6.Sınıf Alanı Ölçme (Prizmaların Alanı)

Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küpün Yüzey Alanı Prizmaların yüzey alanı tüm yüzlerinin alanlarının toplamına eşittir. Prizmaların yüzey alanları “A” ile gösterilir. Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı Dikdörtgenler prizmasının 6 yüzü vardır. Bu yüzlerin her biri birer dikdörtgensel bölgedir. Ön yüz alanı = Arka yüz alanı Üst yüz alanı = Alt yüz alanı Sağ yüz alanı = Sol yüz alanı Dikdörtgenler […]

6.Sınıf Hacim Ölçme Konu Anlatımlı

6.Sınıf Hacim Ölçme Konu Anlatımlı

Hacim Ölçme Birimleri Örnek Soru Cevap Örnek Soru Yukarıda verilen eşitlikler değerlendirilirken doğru olanlar için sembolü, yanlış olanlar için ise  sembolü kullanılacaktır. Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Cevap Örnek Soru Yukarıdaki sepete bağlı olan balonlardan, üzerinde yazılı olan hacim sepetin üzerinde yazılı olan hacme eşit olan balon patlatılacaktır. Buna göre, hangi balon patlatılacaktır? Cevap Örnek Soru Yukarıdaki tabloda verilen eşitliklerden kaç tanesi […]

6.Sınıf Hacim Ölçme

6.Sınıf Hacim Ölçme

Hacim Üç boyutlu bir cismin uzayda kapladığı yer cismin hacmidir. Hacim “H” ile gösterilir. Bir ayrıtının uzunluğu 1cm olan birim küplerden 5 tane kullanılarak oluşturulan cismin hacmi 5 cm3'tür. Bir ayrıt uzunluğu 1br olan birim küplerden 10 tane kullanılarak oluşturulan cismin hacmi 10 birim küptür. Bir ayrıtının uzunluğu 1 cm olan birim küplerden 12 tane kullanılarak oluşturulan cismin hacmi 12 cm3'tür. Prizmaların […]

6.Sınıf Geometrik Cisimler

6.Sınıf Geometrik Cisimler

Prizma Yanal yüzleri dikdörtgensel bölge olan üç boyutlu cisimlere prizma denir. Prizmanın tabanları karşılıklı eş ve paralel yüz çiftleridir. Prizmalar, tabanlarındaki çokgene göre, “üçgen”, “kare”, “beşgen” vb. prizmalar olarak isimlendirilir. Aynı yüzde bulunmayan köşeleri birleştiren doğru parçalarına prizmanın cisim köşegeni denir. Tabanları birleştiren veiki tabana dik olan doğru parçalarına yanal ayrıt veya yükseklik denir Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya dik prizma, […]

6.Sınıf Alanı Ölçme Konu Anlatımlı

6.Sınıf Alanı Ölçme Konu Anlatımlı

Çokgenlerin Alanları Üçgenin Alanı Üçgenin alanı taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımının yarısını eşittir. Yukarıda verilen ABC üçgeninde, |AH| = 6 cm, |BC| = 13 cm olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç ‘dir? Cevap Paralelkenarın Alanı Paralelkenarın alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir. A(ABCD) = k . y Örnek Soru Yukarıda verilen ABCD […]

6.Sınıf Alanı Ölçme

6.Sınıf Alanı Ölçme

Düzlemsel Bölgelerin Alanları Birim kare kısaca  ile gösterilir. Bir kenar uzunluğu 1 br olan karenin alanı 1 ‘dir. Örnek Soru Yukarıda verilen çokgenin alanı kaç‘dir? Cevap Verilen çokgen 4 tane tam kare ve 2 tane yarım kareden oluşuyor. 2 tane yarım kare 1 tam kare oluşturduğundan çokgen 4 + 1 = 5 tam kareden oluşur. O halde, çokgenin alanı […]

6.Sınıf Eşitlik ve Denklem

6.Sınıf Eşitlik ve Denklem

Denklem Bilinmeyen içeren eşitliklere denklem denir. Örnek : Dengedeki terazinin kefelerine koyulan  1 birim kütledir. ‘ın kaç kütle olduğunu bulalım.  Bu durumun denklemini yazalım. Terazi dengede olduğuna göre, kefelerindeki ağırlıkları inceleyelim. Sağ kefede 4 tane  sol kefede 1 tane  ve 1 tane  vardır. Bu durumda sağ kefede üç tane  sol kefedeki  karşılık geliyor. O halde,   = 3 birim kütledir.  Şimdi bu durumun denklemini yazalım. Terazinin denge durumunu […]

6.Sınıf Cebirsel İfadeler Etkinlik Katılım

6.Sınıf Cebirsel İfadeler Etkinlik Katılım

Aşağıda verilen cümlelere uygun cebirsel ifadeler yazınız ve x = 8 için bu cebirsel ifadelerin değerini bulunuz.

6.Sınıf Cebirsel İfadeler

6.Sınıf Cebirsel İfadeler

Cebirsel İfadeler İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifade denir. Örnek: 8xa veya kısaca 8a cebirsel bir ifadedir. Bilinmeyen Cebirsel ifadelerde kullanılan harfler bilinmeyen veya değişken olarak adlandırılır ve sayıları temsil ederler. Örnek: a, b, c, x, y birer değişkendir. Terim Bir cebirsel ifadede bir sayı ile değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına terim denir. Örnek: 2a,5b,8 birer terimdir. Kat […]

6.Sınıf Uzunlukları Ölçme

6.Sınıf Uzunlukları Ölçme

Uzunluk Ölçüleri Gündelik hayatta uzunluk ölçme işlemlerinde km, m, cm ve mm ölçü birimleri daha sık kullanılır.   Ölçüm sonuçları arasında çevirme işleminde: Sıralamada büyük olan birimden küçük olan birime dönüşüm yapılırken ölçüm değeri her kademede 10 ile çarpılır. Sıralamada küçük olan birimden büyük olan birime dönüşüm yapılırken ölçüm değeri her defasında 10'a bölünür. Örnek Soru 2600 cm kaç dam'dir? Küçük […]

6.Sınıf Eşlik ve Benzerlik

6.Sınıf Eşlik ve Benzerlik

Eşlik ve Benzerlik Eşlik Aynı biçim ve büyüklükteki şekiller eştir. Eş şekiller  sembolü ile gösterilir. Eş şekillerin açıları ve kenarları birbirine eşittir. Örnek Soru Yukarıda verilen şekillerden kaç numaralı şekiller birbirine eştir? Cevap Şekillerin hem biçimleri hem de büyüklükleri aynı olduğundan 1 ve 4 numaralı şekiller eştir. Yanıt B Örnek Soru Öğretmen, tahtaya yukarıdaki eş çokgenleri çizdiğinde bazı öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibi oluyor. […]

6.Sınıf Oran Orantı

6.Sınıf Oran Orantı

Oran Orantı İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. Örnek: Ece'nin boyu 160 cm, Mert'in boyu 180 cm'dir. Ece'nin boyunun Mert'in boyuna oranı:  Yukarıdaki verilen oran birimsizdir. Sadeleştirme veya genişletme yaparak birbirine eşit oranlar elde edilebilir. Örnek Soru Nil alış veriş yapmak için gittiği mağazadan 32 TL'ye bir etek ile 48 TL'ye bir pantolon almıştır. […]

6.Sınıf Çokgenler Konu Anlatımlı

6.Sınıf Çokgenler Konu Anlatımlı

Tüm açıları ve kenarları eş olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Üç kenarlı düzgün çokgene eşkenar üçgen, dört kenarlı düzgün çokgene kare, beş kenarlı düzgün çokgene düzgün beşgen, altı kenarlı düzgün çokgene düzgün altıgen denir.   Örnek Soıru Ece 30 cm uzunluğundaki bir teli bükerek bir kenarının uzunluğu 5 cm olan düzgün bir çokgen elde etmiştir. Ece telin tamamını kullandığına göre, elde ettiği […]

6.Sınıf Çokgenler

6.Sınıf Çokgenler

Herhangi üçü bir doğru üzerinde bulunmayan, aynı düzlemdeki noktaların birleştirilmesi ile oluşan kapalı şekillere çokgen denir. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Üç kenarlı çokgene üçgen, dört kenarlı çokgene dörtgen, beş kenarlı çokgene beşgen, altı kenarlı çokgene altıgen denir.   Bir çokgenin dış bölgesi, üzerinde bulunduğu düzlemde, çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölgedir. Çokgenler, köşesine […]

6.Sınıf Açıları Ölçme Konu Anlatımlı

6.Sınıf Açıları Ölçme Konu Anlatımlı

Bütünler Açılar Ölçüleri toplamı 180° olan açılara bütünler açılar denir.  olduğundan B açısı ile C açısı bütünler açılardır. Komşu Bütünler Açılar Bir kenarları ortak olan bütünler açılara komşu bütünler açılar denir. Bu açılar doğrusal çift oluştururlar.   Örnek Soru K, L, M noktaları doğrusal noktalardır. MLN açısının komşu bütünler açısı olan KLN açısının ölçüsünü bulalım. Cevap Örnek Soru Yukarıdaki şemada […]

6.Sınıf Açıları Ölçme

6.Sınıf Açıları Ölçme

Tümler Açılar Ölçüleri toplamı 90° olan açılara tümler açılar denir. olduğundan A açısı ile B açısı tümler açılardır. Komşu Tümler Açılar Bir kenarları ortak olan tümler açılara komşu tümler açılar denir. BAC açısı ile CAD açısı komşu tümler açılardır.   Örnek Soru Tümleri, kendisinden 20° fazla olan açının ölçüsü kaç derecedir?               […]

6.Sınıf Açılar

6.Sınıf Açılar

Açı iki ışının kesişmesiyle oluşur.ve  açının kenarları, ortak uç olan S noktası açının köşesidir. Bu açıyı  sembollerinden biri ile gösterebiliriz. Açı, düzlemi iç bölge ve dış bölge olarak ikiye ayırır. K ve T noktaları açının iç bölgesinde, D ve E noktaları ise açının dış bölgesinde yer almaktadır. N ve M noktaları açının kenarları üzerinde olduğundan bu noktalar açının iç veya dış bölgesine ait […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)