Tam Sayılar

Tam Sayılar Etkin Katılım

Tam Sayılar Etkin Katılım

1. Tablodaki boşlukları örneklerdeki gibi uygun şekilde dolduralım. 2. Aşağıda verilen sayıların ait oldukları sayı kümelerini örnekteki gibi yazınız. Yukarıdaki sayı doğrusunda her harf bir tam sayıya denk gelmektedir. Buna göre, mutlak değerleri eşit olan harfleri eşleştiriniz. Aşağıdaki boşluklara ““, “=” işaretlerinden uygun olanı yazınız. 2. Aşağıdaki vagonlara verilen sayıları örnekteki gibi büyükten küçüğe doğru […]

Tam Sayılar Konu Anlatımı

Tam Sayılar Konu Anlatımı

Pozitif Sayılar Önünde + işareti bulunan sayılara pozitif sayılar denir. Negatif Sayılar Önünde – işareti bulunan sayılara negatif sayılar denir. Sıfır sayısının işareti yoktur. Sfır, pozitif veya negatif bir sayı değildir. NOT Pozitif tam sayıların önüne + işareti konulmayabilir Tam Sayılar Kümesi Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve “0” ın bileşimi ile oluşan kümeye […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)