6. Sınıf SBS Türkçe

6. Sınıf İsim Ad Konu Anlatımı 2

6. Sınıf İsim Ad Konu Anlatımı 2

Yapılarına Göre isimler Yapılarına göre isimler “basit, bileşik ve türemiş” olmak üzere üçe ayrılır: a) Basit İsimler Kök halinde bulunan, yapım eki almamış sözcüklerdir. Defter, yastık, su, kalem, çimen … Sözcükler çekim eki aldıklarında yapılarında bir değişiklik olmaz. kalemler, defterim, büyüğümüz b) Türemiş İsimler Yapım eklerinin isim veya eylem soylu sözcüklere eklenmesiyle oluşan isimlerdir. Yapım […]

6.Sınıf İsim (Ad) Konu Anlatımı

6.Sınıf İsim (Ad) Konu Anlatımı

İsim (Ad) Varlıkları ve kavramları tanıtmak, onları diğerlerinden ayırmak için kullanılan sözcüklere isim (ad) denir. isimleri çeşitli özelliklerine göre sınışandırmak mümkündür.. 1. Varlıklara Verilişlerine Göre isimler a) Özel İsim Tek bir varlığı karşılamak üzere kullanılan sözcüklerdir. il, ilçe, mahalle, sokak, cadde adları: istanbul, Çınar Mahallesi, 18. Cadde… Dil, din, ulus, mezhep adları: Türk, Türkçe, islamiyet, […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)