7. Sınıf SBS İngilizce

Preferences Exerces

Preferences Exerces

Write Sentences Answers: 2. Jenny prefers playing volleyball to playing basketball. 3. Jenny prefers writing letters to writing e – mails. 4. Jenny prefers going parachuting to going bungee – jumping 5. Jenny prefers meeting with friends to talking on the phone. Ex: 1. A: Let’s go to a cinema. B: OK. What about the […]

Preferences

Preferences

Preferences Prefer: tercih etmek Use: Herhangi iki varlıktan birini ya da iki fiilden birini tercih etmemiz gerektiğinde ‘prefer’ fiilinin değişik formları kullanılır. Yapılan cümlelerde kullanılan zaman ‘The Simple Present Tense’tir. 1. PREFER STH TO STH İsimleri tercih ederken kullanılan yapıdır. a) sandwich / hamburger I prefer sandwich to hamburger. b) western films / science fiction films My sister […]

What do you think of (about)….. ? Exercise

What do you think of (about)….. ? Exercise

Match Answers: 1. e 2. f 3. g 4. b 5. h 6. c 7. d 8. a

What do you think of (about) ………… ?

What do you think of (about) ………… ?

What do you think of (about) ………… ? Bir konu hakkında insanlara ne düşündüğünü sormak amacıyla kullanılan bu yapı cevap olacak “I think …………….. ” ile başlayan bir kullanım gerektirir. Eğer bir nesne ya da kavram hakkında ne düşünüldüğünü sorulacaksa, sorulan nesne ya da kavram yerine “it, she, he, they” zamirleri kullanılabilir. What do you think of (about) + noun …………….? Ex: […]

Tv Programs Exercise 2

Tv Programs Exercise 2

Write the names of the programmes Answers: 1. a documentary 2. the news 3. cartoons 4. a game show 5. series 6. sports program 7. a discussion program  

Tv Programs Exercise 1

Tv Programs Exercise 1

Find the names Match Answers: 1. discussion programme 2. horror films 3. cartoon 4. the news 5. western 6. game show 7. sports programme 8. documentary 9. series 10. football match

Tv Programs

Tv Programs

Tv Programs 1. I’m original. I don’t like ………………… clothes. 2. In this point, you’re right. I ………………….. with you. 3. No, you aren’t right. I ………………….. with you. 4. Did you see the ………………….. of our production on TV? 5. In my ………………….., Maths is the most difficult subject at school. 6. You should watch ………… programmes on TV. 7. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)