Geometrik Cisimler

7.Sınıf Geometrik Cisimler Konu Anlatımı

7.Sınıf Geometrik Cisimler Konu Anlatımı

Dairesel Silindirin Temel Elemanları Alt ve üst tabanları eş ve yan yüzleri eğri yüzey alan prizmalara silindir denir. Dairesel silindirde tabanların merkezlerini birleştiren doğruya eksen denir. Dairesel silindirin ekseni tabanlara dik ise dik dairesel silindir, tabanlara dik değilse eğik dairesel silindir denir. Tabanlarının karşılıklı iki noktasını birleştiren doğrulara silindirin ana doğruları veya doğuranları denir. Dik silindirlerde ana doğrular taban düzlemlerine diktir. Tabanlardan […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)