8. Sınıf SBS İngilizce

The Present Perfect Tense Exercise 8

The Present Perfect Tense Exercise 8

Answer the questions 1. Ex: A: Have you ever been to the pyramids before? B: Yes, I have been there before. 2. A: Has your father visited your grandparents lately? B: No, …………………………… . 3. A: Has Ali ever listened to heavy metal? B: No, ……………………………… . 4. A: Have your friends ever climbed that mountain so […]

The Present Perfect Tense Exercise 7

The Present Perfect Tense Exercise 7

Match 1. You are hungry. You want to eat steak…………………… 2. You are with your friend. You want to see the new movie. ……………. 3. You are in front of a pastry shop. You ask your friend. ……………………….. 4. You are talking to a friend on the phone. He asks: – When are we going to meet? 5. […]

The Present Perfect Tense Exercise 6

The Present Perfect Tense Exercise 6

TRUE or FALSE Answers: 1. False 2. True 3. True 4. False 5. False 6. False 7. False 8. True 9. True 10. True

The Present Perfect Tense Exercise 5

The Present Perfect Tense Exercise 5

SUGGESTIONS İngilizce’de öneride bulunmak ya da fikir öne sürmek için kullanılan bir takım yapılar vardır. a. Shall we …………….. ? b. Let’s ……………………. c. Why don’t we …………..? / Why don’t you …………………..? Bu kullanılanların hepsini kullanarak aşağıdakiler gibi bir öneride bulunalım: ‘have tea at a cafe’ a. Shall we have tea at a cafe? b. Let’s […]

The Present Perfect Tense Exercise 4

The Present Perfect Tense Exercise 4

Give Short Answers 1. Has your mother ever been to Europe? — No, ……………………………………… 2. Have you ever stolen money? — No, …………………………… 3. Has Alice ever travelled around the world? — No, ……………………………. . 4. Have you tidied your room, yet? — No, …………………………… . 5. Has Brian got married, yet? — Yes, …………….…………….. […]

The Present Perfect Tense Exercise 3

The Present Perfect Tense Exercise 3

Been or gone? 1. A: Where is your sister? B: She has …………… to Avanos. She will come back next week. 2. A: Hello Janet. This is Lucy. B: Hi Lucy. Where have you ………….? A: I’ ve …………….. to New York for work. 3. A: Where is Mr. Green? B: He has …………….. abroad. He […]

The Present Perfect Tense Exercise 2

The Present Perfect Tense Exercise 2

Answer with ‘never’ Ex: A: Have you ever had dinner in Boğaziçi? B: No, I have never had dinner in Boğaziçi. 1. A: Has Ali ever mended his bike? B: No, ………………………………….. 2. A: Have the students ever been to the zoo? B: No, ……………………………………. 3. A: Have the tourists ever climbed the mountain? B: No, […]

The Present Perfect Tense Exercise 1

The Present Perfect Tense Exercise 1

Match 1. Eiffel Tower is the most interesting place ……….…………………………. 2. That is the most difficult question ……………………………..………………… 3. He is the most famous person ……………………………… 4. This is the worst weather ………………….. 5. It is the most expensive ring ……………….. 6. It is the most delicious coffee ……………. 7. This is the best cake […]

The Present Perfect Tense

The Present Perfect Tense

The Present Perfect Tense Present Perfect Tense en açık ifadesiyle etkisi bitmemiş geçmiş zamandır. Türkçe’de karşılığı olmayan bu zamanı zaman oku üstünde anlayalım. Görüldüğü üzere geçmişte başlamış hareket bulunduğumuz ana kadar devam etmiştir. Bitişinin ne zaman olduğu ile ilgili yorum yapılamaz. The Present Perfect Tense ve The Simple Past Tense arasındaki temel farklılık da budur. Aşağıdaki örneklere dikkat edelim. 1. My […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)