Perspektif

8.Sınıf Perspektif Konu Anlatımı

8.Sınıf Perspektif Konu Anlatımı

Cisimlerin yükseklik, genişlik ve derinlik boyutları ile ön, üst ve yan görünüşleri aynı anda birlikte görünecek şekilde çizilmesine perspektif denir. Perspektif, cisimlerin göründüğü gibi çizilmesidir. Yukarıdaki resme baktığımızda yolun iki kenarını oluşturan doğrular birbirine yaklaşıyor gibi gözüküyor. Bu doğrulara kaybolunan doğrular denir. Bu doğruların birleşiyormuş gibi göründüğü noktaya kaybolunan nokta denir. Yolun bittiği yerle gökyüzünü ayıran çizgiye ufuk çizgisi denir. Dikdörtgenler […]

8.Sınıf Piramit Koni ve Kürenin Hacmi

8.Sınıf Piramit Koni ve Kürenin Hacmi

Dik Koninin Hacmi Dik koninin hacmi, tabanı ve yüksekliği koninin taban ve yüksekliğine eş olan dik silindirin hacminin üçte biridir. Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap  

8.Sınıf Piramit Koni ve Kürenin Hacmi Konu Anlatımı

8.Sınıf Piramit Koni ve Kürenin Hacmi Konu Anlatımı

Dik Piramidin Hacmi Dik piramidin hacmi, tabanı ve yüksekliği piramidin taban ve yüksekliğine eş olan dik prizmanın hacminin üçte biridir. Örnek Soru İlk önce dikdörtgenler prizmasının hacmini daha sonra dikdörtgen dik piramidin hacmini hesaplayalım. Örnek Soru Yukarıdaki resmin üzerine çizilen taban ayrıtları 12 cm ve 2 cm olan dikdörtgen dik piramidin yüksekliği 8 cm olduğuna göre, hacmi kaç cm3'tür?   Cevap Örnek […]

8.Sınıf Piramit, Koni ve Kürenin Yüzey Alanı

8.Sınıf Piramit, Koni ve Kürenin Yüzey Alanı

Kare Dik Piramidin Yan Yüz Yüksekliğini Bulma   Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Yukarıda verilen eşkenar üçgen dik piramidin tabanı nın bir kenar uzunluğu 12 cm ve cismin yüksekliği 10 cm'dir. Buna göre, piramidin yan yüzey ayrıtı kaç cm'dir? Cevap

8.Sınıf Piramit Koni ve Küre Konu Anlatımı

8.Sınıf Piramit Koni ve Küre Konu Anlatımı

  Piramit Bir çokgenin tüm köşeleri, çokgen düzleminin dışındaki bir T noktasıyla birleştirildiğinde elde edilen cisme piramit denir. Piramitler tabanlarına göre adlandırılır. Altıgen piramit, dikdörtgen piramit, kare piramit, üçgen piramit gibi. Piramidin taban yüzeyi dışındaki yüzeylerine piramidin yanal yüzeyleri denir. Piramidin tepe noktasından tabanın köşelerine inen doğru parçaları piramidin yanal ayrıtlarıdır. Piramidin temel elemanları tepe noktası, tabanı, yan yüzleri, ayrıtları ve yüksekliğidir. Örnek Soru […]

8.Sınıf Üçgen Prizma

8.Sınıf Üçgen Prizma

Üçgen Dik Prizmanın Yüzey Alanı Üçgen dik prizmanın açınımını yapalım. Açınım incelendiğinde prizmanın yüzeyinin 5 çokgenden oluştuğu görülür. 1 ve 5 numaralı üçgenler ve 2, 3, 4 numaralı dikdörtgenler prizmanın yüzeyleridir. 1 ve 5 numaralı üçgenler tabanları oluşturur ve birbirine eştir. Cevap Örnek Soru Yukarıdaki çadırlar üçgen prizma şeklindedir. En fazla kumaş kullanılan çadırın yüzey alanı kaç m2'dir? Cevap Dik Prizmaların Yüzey […]

8.Sınıf Üçgen Prizma Konu Anlatımı

8.Sınıf Üçgen Prizma Konu Anlatımı

Tabanı üçgen olan prizmaya üçgen prizma denir. Yukarıda verilen prizmada ABC ve DEF üçgenleri tabanlardır. Tabanlar birbirine paralel ve eştir. Tabanları arasında kalan dikdörtgensel bölgeler üçgen prizmanın yanal yüzeyleridir. Üçgen prizmanın 9 ayrıtı ve 6 köşesi vardır. Üçgen prizmanın açınımı aşağıdaki gibidir. Üçgen prizmalar tabanlarındaki üçgenlerin çeşidine göre isimlendirirler. Dik üçgen prizma, Eşkenar üçgen prizma İkizkenar üçgen prizma Örnek Soru Örnek Soru Cevap Örnek […]

8.Sınıf Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Konu Anlatımı

8.Sınıf Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Konu Anlatımı

Eşlik Biçimleri ve büyüklükleri aynı olan şekiller birbirine eştir. Benzerlik Biçimleri aynı, büyüklükleri farklı olan şekiller birbirine benzerdir. Üçgenlerde Eşlik Karşılıklı kenar uzunlukları ve karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit olan üçgenlere eş üçgenler denir. Örnek Soru Cevap Kenar – Açı – Kenar (K.A.K) Eşliği İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarı ve bu kenarların oluşturduğu açıların ölçüleri eşit ise bu […]

8.Sınıf Denklemler Konu Anlatımı

8.Sınıf Denklemler Konu Anlatımı

Bir Bilinmeyenli Rasyonel Denklemler Bir değişkenin ve rasyonel cebirsel ifadelerin bulunduğu eşitliklere bir bilinmeyenli rasyonel denklemler denir. Eşitliği sağlayan bilinmeyen değere denklemin kökü denir. Denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir. Ç ile gösterilir. Örnek Soru   Emine Öğretmenin tahtaya yazdığı sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru olduğuna göre denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap […]

8.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

8.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

Cebirsel İfadeler   Özdeşlik İçinde değişken bulunan ve değişkenin aldığı tüm gerçek sayı değerleri için sağlanan eşitliklere özdeşlik denir. Denklem İçinde değişken bulunan ve değişkenin alabileceği bazı gerçek sayı ve sayılar için sağlanan cebirsel ifadelere denklem denir. Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Cevap Örnek Soru Yukarıdaki tabloda bazı eşitlikler verilmiştir. Buna göre, kaç numaralı eşitlikler […]

8.Sınıf 10’un Pozitif ve Negatif Tam Sayı Kuvvetleri

8.Sınıf 10’un Pozitif ve Negatif Tam Sayı Kuvvetleri

10'un Pozitif ve Negatif Tam Sayı Kuvvetleri 10'un pozitif tam sayı kuvvetleri çok büyük sayıların, negatif tam sayı kuvvetleri çok küçük sayıların üslü ifadeler şeklinde gösterilmesi için kullanılır.  10'un Pozitif Tam Sayı Kuvvetleri Örnekler 10'un Negatif Tam Sayı Kuvvetleri Örnekler Örnek Soru 361,2487 ondalık sayısını 10 sayısının kuvvetlerini kullanarak çözümleyelim. Çözüm Örnek Soru Çözüm Çok Büyük ve […]

8.Sınıf Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi

8.Sınıf Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi

Çarpma İşlemi Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken üsler toplanır ve ortak tabana üs olarak yazılır. Örnek Üsleri aynı olan üslü sayılar çarpılırken tabanlar çarpılır ve ortak üs aynen yazılır. Örnekler Örnek Soru Çözüm Örnek Soru Çözüm    Üslü Sayılarda Bölme işlemi Tabanları aynı olan üslü sayılarda bölme işlemi yapılırken payın üssünden paydanın üssü çıkarılır ve ortak tabana […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)