8. Sınıf SBS Türkçe

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 3

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 3

Kısa Çizgi (-) 1.Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmede kullanılır. Örnek: ………….. yalancının mu- mu yatsıya kadar yanar. Satır sonuna sığmayan özel isimlerden sonra kesme işareti varsa kısa çizgi kullanılamaz. Örnek: …………… İstanbul’ dan ayrılamadım. Birleşik sözcükler satır sonunda tek sözcükmüş gibi hecelerine ayrılır. Örnek: ………… ilk – (yanlış) okul ………… ilko – (doğru) kul 2.Anlamca […]

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 2

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 2

Soru İşareti ( ? ) 1.Soru anlamı içeren cümlelerden sonra kullanılır. Örnek: –Neden beni de filme götürmedin? 2.Kesin olmayan bilgileri göstermek için parantez içinde kullanılır. Örnek: Nasreddin Hoca’nın Konya’da (?) doğduğu söyleniyor. 3.Bilinmeyen doğum ve ölüm tarihlerini göstermek için kullanılır. Örnek: –(1219-?), (? – 1923) Soru anlamı taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde en sona gelir. […]

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 1

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 1

Noktalama işaretleri; yazının okunuşunu kolaylaştırmak, yazıyı anlaşılır kılmak için kullanılan işaretlerdir. Nokta ( . ) 1.Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Örnek: – Yazarımız bu eseri gençliğinde yazmış. 2. Bazı kısaltmalarda kullanılır. Örnek: 3.Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl sayılarını ayırmak için kullanılır. Örnek: 30.08.1985 tarihinde doğmuş. 4.Sıra bildirmek için sayıların sonuna getirilir. Örnek: Cumhuriyetimizin 80.(inci) yılını […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)