Kategorilenmemiş

L Harfiyle Başlayan Deyimler

L Harfiyle Başlayan Deyimler

<strong>Lafa boğmak: </strong>Birinin söz söylemesine fırsat vermeyip meseleyi gereksiz ve boş sözlerle anlaşılmaz kılmak, gürültüye getirip uzatmak. <strong>Laf (söz) altında kalmamak</strong>: Bir münakaşa sırasında söylenen her dokunaklı söze karşılık vermek, söz altında ezilmemek. <strong>Laf (söz) aramızda: </strong>”Söyleyeceğim sözleri başka biri duymasın, bilmesin, konuştuklarımız aramızda kalsın” anlamında kullanılır.”Laf aramızda, Ali yine öç alacağım demeye başlamış.” <strong>Laf atmak: </strong>1. Dokunaklı […]

TVT Türkçe Karşılıklar Kılavuzu 2008

TVT Türkçe Karşılıklar Kılavuzu 2008

TVT Türkçe Karşılıklar Kılavuzu 2008 Türkçesi Varken Topluluğu (*) adına, Gökbey yoldaşımızın bir yıllık çalışma sonucu hazırlayıp biz Türkçe gönüllülerine sunduğu “Türkçe Karşılıklar Kılavuzu” yayımlandı. Türk Dil Kurumu da yayımlamış olduğu “Özleştirme Kılavuzu“nda Gökbey’in hazırlamış olduğu kılavuzdakinden çok daha fazla yabancı kökenli sözcüğe Türkçe karşılık bulmuş ve kullanıma sunmuştu. Fakat burada tanıttığımız kılavuzda, daha önce […]

Din Dilinin Türkçeleştirilmesi

Din Dilinin Türkçeleştirilmesi

Din Dilinin Türkçeleştirilmesi Toplumumuzda giderek “inakçı” (dogmacı) düşünce yapısı yaygınlaşıyor. Bunu üzülerek söylüyorum; fakat insanlar artık birçok şeyi sorgulamadan, önlerine sunulduğu gibi kabul ediyorlar. Hani insanların “yumuşak karnı” diye yorumladıkları belli duyarlılıkları vardır ya? İşte günümüzde insanlar özellikle dinsel boyuttaki düşünce yapılarını ve uygulamaları pek sorgulama yoluna gitmiyorlar. Elbette Tanrı‘nın bize buyurduklarını sorgulamak doğru değildir. […]

Türk Dünyasının Büyük Kaybı – Cengiz Aytmatov Uçmağa Vardı

Türk Dünyasının Büyük Kaybı – Cengiz Aytmatov Uçmağa Vardı

Türk Dünyasının Büyük Kaybı Cengiz Aytmatov Uçmağa Vardı Bu yazıyı yazmak için çok geç kaldığımın farkındayım; fakat sınavlarım nedeniyle ancak şimdi yazabiliyorum. İki gün önce Türk dünyasının en büyük yazarlarından biri olan Cengiz Aytmatov‘u kaybettik. Bundan birkaç hafta önce “Gün Olur Asra Bedel” adlı romanının film çekimleri için Tataristan‘a gidip, orada rahatsızlanarak Almanya’ya kaldırıldığını haberlerde […]

Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır?

Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır?

Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır? Daha önce yazmış olduğum yazılarda (*), toplumumuzda gerçekten okumaya pek önem verilmediğini ve özellikle gençlerin okuma kültüründen uzak yetiştiğini söylemiştim. Hem bizim ağ kümemizde yaptığımız sormaca, hem de resmi kayıtlara geçen araştırmalar gösteriyor ki, bugün Türkiye’de daha bir kitabı bile adamakıllı okumamış milyonlarca insan var. Hiç kitap okumayanların dışında kalanların ise […]

Azerbaycanlı Soydaşımızın Sitemi

Azerbaycanlı Soydaşımızın Sitemi

Azerbaycanlı Soydaşımızın Sitemi Güney Azerbaycan‘da yaşayan değerli bir soydaşımızdan bugün bir e-posta aldım. E-postayı okuduktan sonra gerçekten yüreğim sızladı. Biz, zamanında bütün dünyayı dize getirip insanlara insanlığı öğreten bir ulus olarak bu hâllere düşecek miydik? Kandaşımız gönderdiği yazıda, Türk dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okuyabilmek için yeterli puanı aldığı hâlde, hem Türkiye‘de hem de Azerbaycan‘da süründürüldüğünü […]

Türk Edebiyatında Fıkra Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Fıkra Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Fıkra Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda, bir yazarın periyodik olarak genel bir başlık altında günün sosyal ve siyasî olaylarını kendi bakış açısına, siyasî, ideolojik eğili-mine ve düşünce yapısına göre değerlendirdiği kısa yorum yazılarına fıkra denir. Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı […]

2. Selim Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Selim Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Selim Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının on birincisi ve islam halifelerinin yetmiş altıncısı. Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Devlet idaresini ve teşkilatını iyice öğrenmesi için Anadolu‘nun çeşitli yerlerine vali olarak gönderildi. Bu müddet içinde tahsiline devamla bilgi ve kültürünü artırdı.Babası Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’ın fethi sırasında vefat etmesi […]

Yavuz Sultan Selim – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Yavuz Sultan Selim – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Yavuz Sultan Selim (Türk Kağanları ve Sultanları) (3. Kaynak) Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslâm halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid Hanın oğlu olup, annesi Dulkadirli âilesinden Âişe Hâtundur. 1470 yılında Amasya’da doğdu. Şehzâdeliğinde, devrin âlimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askerî sevk ve idâre ile devlet […]

Hakikat Nerede? – (M. Kemal Atatürk)

Hakikat Nerede? – (M. Kemal Atatürk)

Hakikat Nerede? (M. Kemal Atatürk) Gafil, hangi üç asır, hangi on asır Tuna ezelden Türk diyarıdır. Bilinen tarihler söylememiş bunu Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, Dinleyin sesini doğan tarihin, Aydınlıkta karaltı, karatıda şafak Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin. Asya’nın ortasında Oğuz oğulları, Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları Doğudan çıkan biz Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz […]

Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem

Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem

Atatürk ‘ün Türk Diline Verdiği Önem Sözlük, bir dilin temel malzemesini yani söz varlığını toplayan ve koruyan bir hazinedir. Bir anlamda sözlükler, bir dilin iyi işlenmişliğinin göstergesidir, belgesidir. Kısacası bir dilin olgunluğu, iyi işlenmişliği ve zenginliği o dilin sözlüklerinde yansır. Bu noktada “söz varlığı” üzerinde de bir parça durmak istiyorum. Bu terim, Türk Dil Kurumunun […]

O Kimdi? – (Yusuf Bilge)

O Kimdi? – (Yusuf Bilge)

O Kimdi? (Yusuf Bilge) Kar tutan kaşları yıldız yağmuru, Buzul bakışları sevdâ mahmuru, Gündüzün şavkını toplayıp yüreğinde, Bütün saatlerin zembereğinde Gecenin tahtına kuruluyordu, Bildin mi, Kimdi O ? Akıp gidiyorken dere, Huzur çağıltısıyla duru, dipdiri, Yarınlara gölgesini gizleyen biri, Gecikmiş sevgilerle zincire vuruluyordu, Bildin mi, Kimdi O ? Gök oğul vermiş arı esrikliğinde, Kulaklarında mahşer […]

Karşılama – (Yusuf Bilge)

Karşılama – (Yusuf Bilge)

Karşılama (Yusuf Bilge) Esirgeyen, bağışlayan, buyurunca olduran, Zerreden evrenlere dek boşlukları dolduran, Merâmını elçilerle insanlara bildiren, Var-edici Yaradan’ın doksan dokuz adıyla Özden özgü Muhammed’in saygı, sevgi yâdıyla Görklü Tanrı’m yarlıgasın birleşen gönülleri; Can dostlara candan selam, Türkçemizin tadıyla ! Han’ım heyyy ! Gök dikine, yer dibine, Ayrık otun in köküne ! Ufukta görünen sefere selam […]

Hüseyin Cavit – (Yaşamı – Hayatı – Şiirleri)

Hüseyin Cavit – (Yaşamı – Hayatı – Şiirleri)

Hüseyin Cavit (Yaşamı ve Şiirlerinden Örnekler) Hüseyin Abdullah oğlu Rasizade. Ünlü Azerbaycan şairi ve dramaturgudur. 1882 yılında Nahçıvan’da doğmuştur. İlk eğitimini Nahçıvan’da molla okulunda, orta eğitimini Mekteb-i terbiye adlı yeni usullu okulda almıştır (1894-1898). 1899-1903 yıllarında Güney Azerbaycan’da Tebriz’in Talibiye medresesinde eğitimine devam etmiştir. Hüseyin Cavit yüksek tahsilini İstanbul üniversitesi’nin edebiyat fakültesinde almıştır (1909). Nahçıvan, […]

Novbaharı – (Cefer Cabbarlı)

Novbaharı – (Cefer Cabbarlı)

Novbaharı (Cefer Cabbarlı) Şad ol, könül ki, fesl yene novbahardır, Her yerde bezmi-eyşü tereb aşikardır. Bulvarda Annalar eyleyirler seyaheti, Yox naz-qemzenin, bu sen öl, heç nehayeti, Var doğrudan da bulvara çıxmaq leyaqeti, Ey dil, bu bezme getmeyinin var sefaheti. Bulvar deme, behişt kimi Mezardır, Şad ol könül ki, fesi yene novbahardır. Bax, diqqet eyle Lizalarm […]

Şerqi – (Cefer Cabbarlı)

Şerqi – (Cefer Cabbarlı)

Şerqi (Cefer Cabbarlı) Men bir solmaz yarpağam ki, çiçekleri bezerem, Men bir susmaz duyğuyam ki, ürekleri gezerem. Men seninçin ömrüm boyu cefalara dözerem, Sensiz güller açılmasın, axar çaylar dayansm, Oxu, bülbül, belke yarım oyansın!.. Men bir solmaz ulduzam ki, daim işıq saçaram, Men bir oynaq bülbülem ki, gülden-güle uçaram, Men bir saqlı alemem ki, sevgilerdir […]

İlk Cinayet – (Ömer Seyfettin)

İlk Cinayet – (Ömer Seyfettin)

İlk Cinayet (Ömer Seyfettin) Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım! Bu sıkıntı âdeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha dört yaşında yoktum. Ondan sonra yaptığım değil, hattâ düşündüğüm kötülüklerin bile vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem sıkıntıları içinde hâlâ kıvranıyorum. Beni üzen şeylerin hiç birini unutmadım. Anılarım sanki yalnız hüzün için yapılmış. Evet, acaba dört yaşımda […]

Kesik Bıyık – (Ömer Seyfettin)

Kesik Bıyık – (Ömer Seyfettin)

Kesik Bıyık (Ömer Seyfettin) Darwin denilen adamın sözüne inanmalı. Evet. İnsanlar mutlaka maymundan türemişler! Çünkü işte neyi görsek hemen taklit ediyoruz; oturmayı, kalkmayı, içmeyi, yürümeyi, hâsılı hâsılı her şeyi… Ne kadar adamlar vardır ki hiç ihtiyaç yokken «monokl» dediğimiz tek gözlükleri takarlar. Çünkü terzide seyrettikleri moda albümlerinde­ki resimler tek sözlüklüdür. Neyse… Lâfı uzatmayalım. Ben de […]

Ulu Önder ATATÜRK’ten… – (Özlü Sözler) – 1. Bölüm

Ulu Önder ATATÜRK’ten… – (Özlü Sözler) – 1. Bölüm

Ulu Önder ATATÜRK’ten… (Özlü Sözler) Konularına göre Ulu Önder Atatürk‘ün özdeyişlerini görmek için “buraya” dokunun. -1. Bölüm- » Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz. » Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. » Milli […]

Göktürk (Orhun) Yazısı Hakkında – Göktürkçe ve Orhun Yazısı

Göktürk (Orhun) Yazısı Hakkında – Göktürkçe ve Orhun Yazısı

Göktürk (Orhun) Yazısı Hakkında Türklerin bilinen ilk yazılı kaynakları olan Orhun Yazıtları‘nda kullanılan Göktürk Yazısı, 7. yüzyıla kadar işlenerek temellendirilmiş ve bu dönemden sonra yazılı kaynaklarda kullanılır olmuştur. Orhun yazısının Göktürkler döneminde oluştuğu söylense de, Göktürk Yazıtları‘nda kullanılan yazı dili üzerinde yapılan dil bilimsel araştırmalar, Türk yazı dilinin Göktürklerden çok daha önceye kadar uzandığını göstermektedir. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)