sabit reklam
Kutsal Dil Var mıdır?

Var mıdır?

https://farm4.static.flickr.com/3159/2297307701_69254155de.jpg?v=0Din, insanların yaşantılarını derinden etkileyen bir sistemdir. Herhangi bir inanca sahip bir insan, yaşamını biçimlendirirken dini öğelerden de etkilenir. Dinin insanlar üzerindeki etkileyici, yaptırımcı özelliğini bilen bazı uyanıklar da, ülkülerini din üzerinden gerçekleştirmeye çalışırlar.

Düşünün ki ben Avrupa ülkelerinde herhangi bir boyutta değişiklik yapmak istiyorum. O ülkeleri istediğim yapıya getirebilmek için bazı planlar yapmam gerekiyor. Bu planları yaparken, o bölgenin yapısını göz önüne alırım. Avrupa ülkelerinin çoğunun Hristiyan olduğunu düşünürsem, bu yönde bir çalışmayla bu ülkelerde istediğimi yapabileceğimi düşünürüm. Yani o ülkeleri değiştirmek için “din“i kullanırım. Zamanında Müslüman toplulukları kendilerine benzetmek isteyen bazı insanlar da yukarıdaki yöntemi kullanmaya çalışmışlardır. Oluşturmaya çalıştıkları şey “kutsal dil” dir.

Biliyoruz ki İslam, Hz. Muhammed ile – onun elçiliği ile – dünyaya yayılmaya başlamıştır. Tanrı, Hz. Muhammed’i elçisi olarak yarattıktan sonra, ona doğal olarak onun dili ile seslenmiştir. Tıpkı Hz. Musa’ya veya Hz. İsa’ya kendi dilleriyle seslendiği gibi… Peki, Tanrı’nın peygamberlere Arapça, İbranice, Latince… seslenmesinden, Tanrı’nın bu dilleri kutsal saydığını çıkarabilir miyiz? Elbette hayır. Tanrı, eğer “kutsal bir dil”in varlığını kabul etseydi, emin olun bütün insanlar bu kutlu dille konuşuyor olurlardı.

, , Latince… gibi diller, bu dillerle oluşturulan Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıktan daha önce var olan dillerdir. Yani bu dinler var olmadan önce de bu diller vardı. Bu ne demektir? Bu diller “insan” tarafından yaratılmışlardır. Tıpkı , , Sanskritçe… gibi. O zaman insan tarafından yaratılan bir yapıya “kutsal” demek doğru olamaz. Çünkü “kutsal” sözcüğünün sözcük anlamından hareketle, bu dillerin “kutsal” sayılabilmeleri için oluşumlarında “Tanrısal” izlerin olması gerekmektedir.

“(…) geçmişte Arapçadan, Farsçadan dilmize giren sözcükler ‘İslam uygarlığının yarattığı kelimeler’ olmayıp, Arapların, Farsların İslam’dan önce dahi bilip kullandıkları sözcüklerdir. (…) Müslümanlığın kutsal bildirgesi Kur’an’da, Tanrı’nın pek çok topluluğa, çok çeşitli dönemlerde, pek çok elçi gönderdiğini; Tanrı’nın bu elçilere özel bir dille değil, kendi uluslarının o yıllarda kullanageldikleri dille bildirimde bulunduğunu, bilirlerdi. Tanrı’nın elçisi Musa Arapça konuşmuyordu. Tanrı’nın elçisi İsa Arapça konuşmuyordu. (…) Tanrı’nın elçisi Muhammed, Arapça konuşan ilk, tek elçi olduğuna göre, öteki elçilerin tümünün dilleri başkaydı. Tanrı, son elçisi Muhammed dışındaki bütün elçilere, içinde yaşadıkları toplumların konuştuğu ‘Arapçadan başka’ dillerde bildirimde bulunduğuna göre; Tanrı’nın Arap dilini diğer dillerden daha üstün, diğer dillerden daha kutsal saymadığı apaçıktır.” [Cengiz Özakıncı, Dil ve Din]

Geçmiş zamanlarda Arapçanın veya Farsçanın “kutsal dil” olduğunu savunan bazı insanlar ortaya çıkmışlardır. Bu insanlar, kendilerince birkaç “hadis” uydurmaktan da geri kalmamışlardır. Bunlardan birisi şudur: “’ın en nefret ettiği dil Farsçadır. Şeytanlar Huzistanlıların (İran topraklarındaki bir bölgenin insanlarına verilen ad), cehennemlikler Buharalıların, cennetlikler Arapların dilini kullanırlar.” Akla, mantığa, İslam‘a, güzelliğe… sığmayan ve yalnızca Arapçanın kullanımını savunan bu anlayış, çok olmasa da Türkleri etkilemiştir. Yukarıdaki uydurma sözün bir benzeri, Farslar arasında Farsçayı öven biçimde de yayılmıştır. Bunun için bu sözlerin uydurma olduğunu ve “kutsal dil” in var olamayacağı anlaşılmıştır.

Verdiğim örneğe benzer birkaç uydurma söz de şöyledir:

 • Hz. Adem’in cennet’teki dili Arapça idi. Ancak Adem hata edince, Allah ondan Arapça’yı aldı, o da Süryanice konuşmak durumunda kaldı. Tevbe edince de Allah tekrar ona Arapça’yı verdi.

 • Cennet ehlinin dili Arapça’dır, onlar Allah’ın huzurunda Arapça konuşurlar.

 • Arapları üç sebepten ötürü seviniz: Ben Arabım, Allah’ın Kelâmı Arapçadır ve cennet ehlinin dili Arapçadır.

Bu rivayetlere mukabil İranlılar dururlar mı, onlar da hemen Arap ve Arapça karşıtı rivayetler üretmişler:

 • Arş’ı taşıyan melekler, bir inci gibi zarif olan dilini konuşurlar.

 • Allah, içinde kolaylık bulunan birşeyi murad ettiğinde, onu mukarreb meleklerine bir inci gibi zarif olan Farsça’yla vahyeder.

 • Arş’ın etrafında konuşulan dil Farsça’dır. Allah, içinde kolaylık bulunan birşey vahyedeceği vakit, onu Farsça vahyeder, eğer içinde zorluk bulunan bir şey vahyedecekse bu sefer Arapça vahyeder.

 • Allah gazab ettiğinde vahyini Arapça, râzı olduğunda ise Farsça inzâl eder.

 • Allah bir kavme rahmet göndermeyi murad ettiğinde, onu Mikâil ile birlikte Farsça gönderir. Bir kavme belâ göndermeyi murad ettiğinde ise, onu Cibril ile birlikte Arapça gönderir.

Bazıları da ikisinin ortasını bulmayı denemişler:

 • Cennet ehlinin dili, Arapça ile bir inci gibi zarif olan Farsça’dır.

İranlıların bu rivayetlerine karşı Arapça yanlısı olanlar da tekrar karşı saldırıya geçmişler:

 • Allah’ın en nefret ettiği dil Farsça’dır. Şeytanlar Huzistanlıların, Cehennemlikler Buharalıların [Türklerin], Cennetlikler ise Arapların dilini konuşurlar.

 • Allah’ın en nefret ettiği dil Farsça’dır.

 • Arapça’yı güzel konuşabilenleriniz, sakın Farsça konuşmasınlar! Aksi takdirde nifaka vâris olurlar.

 • Farsça konuşan kimsenin fesatçılığı artar, mürüvveti azalır.

Yahudilik gibi bazı kapalı dinler dışında kalan İslam gibi dinler, bütün insanlığa gönderilmiştir. Bunun için “kutsal dil” kavramının var olmasını düşünmek, herhangi bir dilin misyonerliğini yapmak demektir, emperyalist olmak demektir. Tanrı Kur’an’ı Arapça, İncil’i Latince olarak indirmiştir. Fakat bu kutsal kitapları okuyup anlamak için Arap veya Latin olmaya gerek yoktur. Hele ki o dilleri öğrenmek, o dillerle konuşmaya hiç gerek yoktur ki mantıklı düşünen bir insan için bu saçmalıktan öte bir şey değildir. Kutsal olan şey, Tanrı’nın elçileri yoluyla bizlere gönderdiği buyruklardır.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)