sabit reklam
Türkoloji Makaleleri (Dilbilim)


()

Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları
(Doç. Dr. Ali Akar )
Diplomatik Dil ve Özellikleri
(Zeynep Akıncı)

Kültür Odaklı Çeviri ve Çevirmen
(Doç. Dr. Berrin Aksoy )
Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
(Doç. Dr. Berrin Aksoy )

Ömer Seyfettin’in ‘Bahar ve Kelebekler’ Hikayesine Kelime Alanları Açısından Bir Bakış
(Öğr. Gör. Soner Akşehirli )

İçin Verimli Bir Cümle Sonu Belirleme Yöntemi
(
Özlem Aktaş)

Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti
(
Prof. Dr. Tahsin Aktaş)

Bilişsel Bilim Bağlamında Dilbilim ve Bilgisayar Bilimlerindeki Önemi
(Yard. Doç. Dr. Zeynep Altan )

Dil Modellemede Belirsizlik Probleminin Etmenlenmiş Dilbilgisi ile Giderilmesi

(Yard. Doç. Dr. Zeynep Altan )

Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla Belirginleştirilmesi
(
Yard. Doç. Dr. Zeynep AltanZeynep Orhan)

Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme
(Yard. Doç. Dr. Mustafa Altun )

Türkçede Ünlülerin Formant Analizi
(
Oytun TürkÖmer ŞayliA. Sumru ÖzsoyLevent M. Arslan )

Türkçede Sloganlaştırılan Dil Birliklerinin Toplum Dilbilimsel İşlev Çözümlemesi Üzerine Bir deneme

(Araş. Gör. Özgür Kasım Aydemir )


Türk Halk Türküleri İçerisinde Denizli Türkülerinin Dilbilimsel Özellikleri

(
Araş. Gör. Özgür Kasım Aydemir )

Türkçe’de Tümce Üzerine Dil Felsefesi Bağlamlı Bir Nitel Değerlendirme

(
Araş. Gör. Özgür Kasım Aydemir )

Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi
(Özgür Aydın)

Türkçe Zarf Tümceciklerinde Özne Konumu
(
Özgür Aydın)

Dil Felsefesinin Geleceğine Bir Bakış
(Doç. Dr. R. Levent Aysever)

Kratylos: Adların Doğruluğu ve Bilgi
(Doç. Dr. R. Levent Aysever)

Metindilbilim Açısından Bir Çözümleme
(Yard. Doç. Dr. Hülya Aşkın Balcı )

Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler

(Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş )

Dil Kullanımında “Verimlilik” Açısından “Tikel Sözlükçe”

(Prof. Dr. Özcan Başkan )
SosyoKültürel Faktörlerin Çevirideki Rolü
(Araş. Gör. Ali Baykan )

Sözlük ve Sözlükçülük Üzerine Bir Araştırma

(Zekeriya Bingöl )

İki Dilli Ortamda Kavram Karışması

(Hendrik Boeschoten )
Türkçe ve Almancada Bağlaçların Özne Yüklem Uygunluğuna Etkileri
(Hasan Bolat )

Türkçe Doğal Dil İşleme

(Prof. Dr. Kemal OflazerDr. Cem Bozşahin)
Dilbilgisi, Bilişim ve Bilişsel Bilim
(Cem BozşahinDeniz Zeyrek )

Bilgisayar ve Sözlükçülük Yöntemleri

(Hendrik BoeschotenHansje Braam )

Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar
(
Prof. Dr. İsmail Boztaş )

Türkçe Sözlük (TDK) ile Örnekleriyle Türkçe Sözlük’ü (MEB) Karşılaştırma Denemesi
(
Tuncay Böler )

Dil İlişkileri ve Kavram Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme
(Prof. Dr. Ahmet Buran )

Karma Diller ve İki Örnek
(
Prof. Dr. Ahmet Buran )

Gakgo/Gakgoş Kelimesinin Kökeni ve Anlamı
(Prof. Dr. Ahmet Buran )

Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler
(Yard. Doç. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu )

An Analysis of Turkish Interjections in the Context of Reactive Idea Framing
(Yard. Doç. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu )

Çeviri Yöntemleri
(Yard. Doç. Dr. Abdülkadir Çakır )

Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kökanlambilim ve Artanlambilim

(Cemal Çakır )

Bilgisayar Destekli Sözdizimi Çalışması ve PROLOG

(Mustafa Çakır )

Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi
(Okt. Dr. Mustafa Durmuş Çelebi )

Dili Dillendiren İnsan
(Meltem Çeliktaş)

Türkçe ve Kırım Tatarcası Arasında Bir Çeviri Sistemi

(İlyas Çiçekli )

Okul Sözlükleri Üzerine

(Yusuf Çotuksöken )
Dilbilim Tanıtma Yazıları:Türkçe Üzerine Yapılmış Çalışmalar
(
Doç. Dr. Ayşen Cem Değer )

Ağız Sözlükçülüğü
(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Dilden Kim Utanıyor ?
(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri Açısından Bakış
(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Süreli Yayınlarda Yayın Dili Sorunu

(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Derleme Sözlüğü’nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler
(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Kıbrıs Ağızları Üzerine Notlar
(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Kıbrıs Ağızlarında imiş Hakkında
(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Geschichte der Sondersprachenforschung in der Türkei

(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Kıbrıs’ta Türkçe

(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Alanya ağızlarında şimdi’nin varyantları

(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Türkiye’de Özel Diller
(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Lars Johanson (2001) Discoveries on the Turkic Linguistic Map

(Prof. Dr. Nurettin Demir)

Araştırma Konusu Olarak Bursa’da Türkçe

(Prof. Dr. Nurettin Demir)


Türkçede Nedenli Göstergeler: Yansımalarda Anlamlama

(Prof. Dr. Ömer Demircan )

Yazı Devrimi Kaynakçası
(Prof. Dr. Ömer Demircan Aybars Erözden )

Dil Tarihlemesi (Glottochronology) ve Dilbilimdeki Yeri

(Prof. Dr. Mehmet Demirezen )

Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi
(A. Dilaçar)

Başka Dillere Verilen Türkçe ‘Mış ‘ Son Eki (Das türkische Suffix ‘mI’ als Lehnelement)

(çev. Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan)
(Prof. Dr. Gerhard Doerfer )
Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Bazı Hatalar
(
Prof. Dr. Abide Doğan)

Buyurmayan Buyrum Tümceleri
(Gürkan Doğan)

Yanlışlar ve KabulEdilebilirlik Gramatiği Üzerine
(Mustafa Durak)

GramerDil Bilgisi
(Araş. Gör. Dilek Erenoğlu )

Mogolca ve Türkçede FiilTamlayıcı İlişkileri
(
Araş. Gör. Feyzi Ersoy )

Türkçe’nin Bağlılık Ayrıştırması
(Öğr. Gör. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit )
Dil ve İktidar İlişkileri Doğrultusunda Dil Planlaması ve Türk Dil Devrimi
(
Öğr. Gör. Özden Fidan )

Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış

(Beşir Gögüş )

Türkçe Kompozisyon Öğretiminde (İlköğretimin II. Basamağı) Yazma Öncesinde Yapılabilecek Bazı Etkinlikler
(Araş. Gör. Galip Güner )

Yalnızlık Dolambacı: İkinci Dil Çevirisi Klasiği

(Prof. Dr. Bozkurt Güvenç )

Mardin ‘KızıltepeBozhöyük’ Yöresinde Beden İşaretleri

(Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar )

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

(Dr. Mehmet Hengirmen )

Türkçedeki Fiillerin Birleşim Değeri
(Esin İleri )

Çocukların Dil Edinimi, Gelişimi ve Dile Katkıları

(Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan )

Batı Anadolu Ağızları Üzerine Gözlemler

(Prof. Dr. Kamile İmer )
Reklam Diline Dilbilimsel Bir Bakış
(Işıl İnce )
Dilin Kazanımı ve Yabancı Dil Öğretimi
(Araş. Gör. Kamil İşeri)

Okuma Ediminin Eğitimsel İşlevi

(Araş. Gör. Kamil İşeri)

Lehçe Bilimi ve Dil Haritaları

(Erol Kayra )

Türkçe İçin Geniş Sözcük Dağarcıklı Doküman Tanıma Sistemi
(Berrin YanıkoğluAlisher Kholmatov )

Saussure Dilbilimi: Kaynakları ve Yöntem Sorunu
(Savaş Kılıç)

Türkiye’de İlk Stilistik Çalışmaları: Leo Spitzer ve İzleyicileri
(Savaş Kılıç)
Saussure’ü Yeniden Okumak
(Savaş Kılıç)

Dilbilim ve Temel İlkeleri
(Prof. Dr. Zeynel Kıran )

Dizgeden (Sistem) Yapıya
(Prof. Dr. Zeynel Kıran )

Semiyoloji ve Semiyotik
(Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran )

Şiir Çözümlemesi Dilbilimsel Yöntemler ve Araçlar
(Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran )

Türkçede Kip Olgusu Üzerine Görüşler Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler
(Prof. Dr.Ahmet Kocaman)

Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük

(Prof. Dr.Ahmet Kocaman)

Uygulamalı Dilbilim

(Prof. Dr.Ahmet Kocaman)

Söylem Çalışmaları ve Türkçe Öğretimi

(Prof. Dr.Ahmet Kocaman)

Argo ve Toplumsal Cinsiyet
(Sibel Kocaer )

İletişim Aracı Olarak Yabancı Dil Öğretiminde ve Öğreniminde “Beden Dili”nin Yeri ve Önemi
(Dr. Gülnaz Kurt )

Kadın Hakları Konusuna Toplumdilbilim Açısından Bir Yaklaşım
(Oya Külebi)

Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlılık
(Öğr. Gör. Dr. İrem Onursal )

Ağız Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması ve Ağız Tezleri İçin Yenilik Önerileri

(Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan )

“Yerelleştirme”nin Tanımı

(Prof. Dr. Işın Bengi Öner )

Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi
(Prof. Dr. Tuncer Ören )

‘İhtiyar Çilingir’ Hikâyesinin Metin Merkezli Dilbilimsel Eleştirisi

(Dr. Çimen Özçam )

Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki Değişkenlerin Eşdeğerliliği
(Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen )

Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak “Olumlama” ve “Olumsuzlama”

(Bülent Özkan )

Kıbrıs Ağzında Dönüşlülük
(Yard. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk)

Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe ve Türkçe Yolu ile Girmiş Alıntı Kelimeler
(Yard. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk)

Functional Notions of Turkish Verbal Adjectives in Adjective Constructions
(Prof. Dr. Ünsal Özünlü )

Hukuk Diline Bir Örnek: Sözleşmeler
(Doç. Dr. Işıl Özyıldırım)

Türk Yasa Dili

(Doç. Dr. Işıl Özyıldırım)


Türkçe’nin Sözcük Dağarcığı Kirlendi mi?

(Necdet Osam )

İlköğretim Okullarında Dil Bilgisi Öğretimi
(Mukim Sağır)
Atasözleri ve Deyimlerde İmgelem
(Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam )
Göstergebilimsel Yaklaşım Yazınsal Alanda Ne Denli İşlevselleşebilir?
(Prof. Dr. Onur Bilge KulaYard. Doç. Dr. Cemal Sakallı)

Sanal Dünyada Dillerin Kullanım Oranları
(Yard. Doç. Dr. Ahmet Tarcan )

Sanal Dünyada Çok Dillilik ve Türkçenin Konumu

(Yard. Doç. Dr. Ahmet Tarcan )

Bir İletişim Dili Olarak İnternet
(Doç. Dr. Hamza ÇakırHakan Topçu )
Bilişim Türkçesi
(Gülşen TaşkınSevda Üsküplü )

Türkçede Tümce Yapısına Sahip Tümleç Yantümceleri

(Prof. Dr. Eser Erguvanlı Taylan )

Dilbilimi İlke ve Yöntemleri Işığında Türkiye’de Türk Dilbilimi
(Prof. Dr. Talat Tekin )

Dilleri Ailesi
(Prof. Dr. Talat Tekin )

Yabancı Dil Öğretim ve Öğreniminde Eski ve Yeni Yöntemlere Yeni Bir Bakış
(Prof. Dr. Cengiz Tosun )

Dilbilimin Dil Öğretimindeki Yeri

(
Sabahat Sansa Tura )

Learning Morphological Disambiguation Rules for Turkish

(Deniz YuretFerhan Türe )

Türkçe Öğretiminin Neresindeyiz ?

(Mustafa Uğurlu )


Yabancı KelimelerYerlileşmiş Kelimeler ve “Uluslararası Kelimeler”

(Prof. Dr. Vural Ülkü )

Söz Varlığında Değişmeler

(Prof. Dr. Vural Ülkü )

Ad Tamlaması İyelik Öbeği Ayrımı
(Doç. Dr. Kerime Üstünova)

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz

(Doç. Dr. Kerime Üstünova)

Ama’nın İşlevleri

(Doç. Dr. Kerime Üstünova)

İletişim Açısından Ters Tekrar

(Doç. Dr. Kerime Üstünova)

Dilek Kipleri ve Zaman Kavramı

(Doç. Dr. Kerime Üstünova)

Türkçede Zaman Kavramı ve İşlenişi
(Doç. Dr. Kerime Üstünova)

Yüklem, Yalnız Özneyi mi İçinde Taşır?

(Doç. Dr. Kerime Üstünova)

Eksik Tekrar

(Doç. Dr. Kerime Üstünova)

‘ecekmiş gibiyim’ Yapısının Düşündürdükleri
(Doç. Dr. Kerime Üstünova)

İngilizce ve Türkçe Arasındaki Bilimsel Metinlerin Çevirisinde Terim ve Anlatım Sorunları
(Neslihan Kansu Yetkiner )

Çeviride Eşdeğerlik ve Çeviri Kuramları Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma
(Doç. Dr. Şerife Yıldız )

Türkiye’nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü
(Yard. Doç. Dr. Faruk Yücel )
Çeviri Etkinliğinin Ana Dil Üzerindeki Etkisi
(Yard. Doç. Dr. Faruk Yücel )

Kavram AlanıKelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine
(Prof. Dr. Doğan Aksan )

Dilbilim Tarihine Bir bakış

(Prof. Dr. Doğan Aksan )

Türkçe Araştırmalarında Yeni Yollar
(Prof. Dr. Doğan Aksan )

Dilin Türleri
(Prof. Dr. Doğan Aksan )
Anlambilim, İlgili Alanlar ve Türkçe
(Prof. Dr. Doğan Aksan )

|» “Türkoloji Makaleleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)