formülü ile hesaplanabilir.
Bulunan açı 180° den büyükse küçük açıyı bulmak için çıkan sayı 360° den çıkarılır.