sabit reklam
Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular

Temel Kavramlar Çözümlü Örnek Sorular

Örnek:
a, b, c birer tamsayı ve

a.b = 2c – 1

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) a ve b tek sayılardır.
B) a ve b çift sayılardır.
C) a çift, b tek sayıdır.
D) a – b tek sayıdır.
E) a + b tek sayıdır.

Çözüm:
a.b = 2c – 1
2c – 1 tek say› olduğundan a.b tek sayıdır.
İki sayının çarpımı tek sayı ise, sayıların ikisi de tek sayıolmalıdır.
Buna göre, a ve b tek sayıdır.
Yanıt A

Örnek:

x, y ve z pozitif tamsayılardır.


olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) x tek ise, z çift sayıdır.
B) x çift ise, y çift sayıdır.
C) y çift ise, z tek sayıdır.
D) y tek ise, z tek sayıdır.
E) z çift ise, x + y + z toplamı çift sayıdır.

Çözüm:

ifadesinde 4x daima çift say› olduğundan x hakkında kesin birşey söylenemez. x sayısı tek veya çift olabilir. A, B ve E şıklarını eleyebiliriz.

4x çift sayı olduğundan 5z – 7y çift sayı olmalıdır. Buna göre, y çift sayı ise, z de çift sayı veya y tek sayı ise, z de tek sayı olmalıdır.

Yanıt D

Örnek:

a, b ve c tamsayıları için,

a > b > c > 0 ve c = a – b dir.

a ve b nin en büyük ortak böleni 4 olduğuna göre, aşağdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır?

Çözüm:
a ve b nin en büyük ortak böleni 4 ise, a = 4x ve b = 4y olsun. (x, y E Z)

Buna göre, c = a – b = 4x – 4y olur

A, B, C, D şıkları tek veya çift sayı olabilir. E şıkkı kesinlikle çift sayıdır.

Yanıt E

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)