TYT-AYT Biyoloji Hazırlık – 1
sayfa

2. ÜNITE ¨ CANLILARIN TEMEL BİLEŞİKLERİ

İnorganik Bileşenler,Asit – Baz – Tuz …

Organik Bileşikler,Nişasta,Glikojen,Selüloz ….

Basit (Nötral) Yağlar, Bileşik Yağlar,Steroidler…

Enzimlerin Yapısı…

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler,Enzim Miktarı,Substrat Yüzeyi…

Suda Eriyen Vitaminler,Yağda Eriyen Vitaminler…

Substrat Düzeyinde Fosforilasyon,Oksidatif Fosforilasyon,Fotofosforilasyon…

Pürin Bazları,Pirimidin Bazları,Fosfat Grubu…

Protein sentezinde görevli elemanlar,Protein Sentezinin Kademeleri…

Kromozom Yapısı Değişmeleri,Kromozom Sayısı Değişmeleri…

3. ÜNİTE ¨ HÜCRE YAPISI

Prokaryot Hücre,Ökaryot Hücre…

Birim zar modeli,Sıvı (Akıcı) Mozaik Zarı Modeli,Hücre zarının özellikleri…

Hücre çeperi,Mantarlaşma,Kütinleşme

Hücre Zarından Madde Geçişi,Küçük Moleküllü Maddelerin Geçişi…

Endositoz,Fagositoz,Pinositoz…

Kloroplast,Kromoplast,Lökoplast…

5. ÜNITE ¨ SOLUNUM

Glikoliz Evresi, Oksijensiz Solunum (Anaerob), Oksijenli Solunum (Aerob) …

Laktik asit fermantasyonu, Etil alkol fermantasyonu…

Glikoliz, Krebs Çemberi,Oksidatif Fosforilasyon Evresi(ETS – Elektron Taşıma Sistemi) …

Substrat Düzeyinde (Enzimatik) Fosforilasyonla ATP Üretimi,Oksidatif Fosforilasyonla ATP Üretimi …

Fruktoz ve Galaktozun Yıkılması,Aminoasitlerin Yıkılması,Yağ Asitleri ve Gliserolün Yıkılması…

7. ÜNITE ¨ ÜREME VE GELİŞME

Bölünerek Üreme, Tomurcuklanarak Üreme,Sporla Üreme…

Mayoz Bölünme,Döllenme,Eşeyli Üreme Şekilleri…

Çiçeksiz (Tohumsuz) Bitkilerde Üreme,Çiçekli (Tohumlu) Bitkilerde Üreme …

Çiçekli Bitkilerde Tohum Oluşuncaya Kadar Gerçekleşen Olaylar,Gamet Oluşumu …

Tohum,Meyve…

Omurgasız Hayvanlarda Üreme,Süngerlerde Üreme …

Wolf Kanalı,Müller Kanalı,Yumurtalık …

Oogenez (Yumurta Oluşumu), Spermatogenez (Sperm Oluşumu)…

Testisler,Epididimis,Vas deferens Kanalı…

FSH,LH,Testosteron …

Yumurtalık (Ovaryum),Fallop Tüpü,Uterus…

Folikül Evresi,Ovulasyon (Yumurta Bırakım),Korpus Luteum Evresi…

LH (Prolaktin),LTH,Oksitosin …

Hücre Bölünmesi,Büyüme,Farklılaşma …

Tohumun Çimlenmesi,Çimlenme İçin Gerekli Olanlar…

Oksin,Giberellin,Sitokinin…

Dış Döllenme, İç Döllenme,Dış Gelişme …

Ovipar Olanlar,Ovovivipar Olanlar,Vivipar Olanlar …

Segmentasyon, Gastrulasyon, Nörolasyon, Organogenez …

Tek Yumurta İkizleri,Çift (Ayrı) Yumurta İkizleri …

8. ÜNITE ¨ CANLILARIN SINIFLANDIRMASI

Ampirik (Suni) Sınıflandırma,Filogenetik (Doğal) Sınıflandırma…

Bitki Virüsü,Hayvan Virüsü…

Prokaryot Canlılar,Ökaryot Canlılar…

Bakterilerde Eşeysiz Üreme,Bakterilerde Eşeyli Üreme…

Şekillerine Göre Bakteriler, Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler…

Kök Ayaklılar (Rhizopoda),Kamçılılar (Flagellata)…

Pandorina Kolonisi,Volvoks Kolonisi…

Cıvık mantarlar,Maya Mantarları,Küf Mantarları…

Çiçeksiz (Tohumsuz) Bitkiler,Çiçekli (Tohumlu) Bitkiler…

Süngerler,Sölentereler,Solucanlar…

Omurgalıların genel özellikleri,Kurbağalar …

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)