Oksijenli Solunumda ATP Hesaplanması

Oksijenli Solunumda ATP Hesaplanması

Oksijenli solunumda subrastrat düzeyinde fosforilasyonla ve oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenir.

Substrat Düzeyinde (Enzimatik) Fosforilasyonla ATP Üretimi

Glikolizde 4 ATP sentezlenir.
Krebs çemberinde 1 pirüvattan 1 ATP sentezlenir.
Glikolizde 2 pirüvat oluştuğu için krebs çemberi iki kez gerçekleşir. Buna göre substrat düzeyinde 2 ATP sentezlenmiş olur.

Oksidatif Fosforilasyonla ATP Üretimi

  • 1 çift hidrojen atomu NAD tarafından ETS ye taşınırsa
  • 3 ATP sentezlenir.
  • 1 çift hidrojen atomu FAD tarafından ETS ye taşınırsa
  • 2 ATP sentezlenir. Buna göre,

Oksijenli_solunumda_ATP_hesplanmasi

1 mol glikozun oksijenli solunumla yıkımı sonucunda toplam 40 ATP üretilir. Glikozun glikoliz reaksiyonuna girmesi için başlangıçta 2 ATP harcandığından oksijenli solunum sonucu net ATP kazancı 38 dir.

oksijenli_solunum

oksijenli_solunum_asamalari

Oksijenli Solunumda Suyun Oluşumu

Oksijenli solunumda ETS ye aktarılan bir çift hidrojen atomunun O2 ile birleşmesiyle 1 mol H2O oluşur. NAD ve FAD ile ETS ye 24 hidrojen atomu taşınır.
24 hidrojen atomu oksijen ile birleştiğinde 12 mol H2O oluşur. Krebs çemberinde 6 mol H2O harcandığı için oluşan H2O miktarı 6 mol dur.

Oksijenli Solunumda CO2 Oluşumu

Pirüvatın asetil Co– ya dönüşümü sırasında 1 CO2 çıı olur.
Krebs çemberinde,
– 6 C lu sitrik asitten 5 C lu bileşiğin oluşumu sırasında 1 CO2 çıkışı olur.

– 5 C lu bileşikten 4 C lu bileşiğin oluşumu sırasında 1 CO2 çıkışı olur.
– 1 pirüvattan toplam 3 CO2 çıkışı olur. Glikolizde oluşan 2 pirüvat mitokondriye geçtiği için toplam 6 CO2 çıkışı olur.

krebs

NOT: Ökaryot hücrelerde oksijenli solunumda CO2 çıkışı sadece mitokondride gerçekleşen reaksiyonlarda olur.

fermantasyon-_oksijenli_solunum

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)