Tarih AYT-TYT Hazırlık
sayfa

1. ÜNITE ¨ TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

2. ÜNITE ¨ İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

4. ÜNITE ¨ İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ

5. ÜNITE ¨ TÜRK – İSLAM TARİHİ

6. ÜNITE ¨ TÜRKİYE TARİHİ

7. ÜNITE ¨ ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA

 • Orta Çağ’da Avrupa
 • Feodalite (Derebeylik),Kilise ve Papalık,Düşünce ve Sanat Hayatı,Haçlı Seferleri ve Sonuçları,Magna Carta,Yüzyıl Savaşları …

 • Rönesans
 • Rönesans’ın Nedenleri,Rönesans’ın İtalya’da Başlama Nedenleri,Rönesans’ın Sonuçları …

 • Reform
 • Reform ’un Nedenleri,OTUZ YIL SAVAŞLARI, Aydınlanma Çağı, Avrupa’daki Siyasal ve Sosyal Gelişmeler

9. ÜNITE ¨ OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ

14. ÜNITE ¨ YAKIN ÇAĞ’DA AVRUPA VE DÜNYA

15. ÜNITE ¨ OSMANLI DEVLETİ’NİN DAĞILMA DÖNEMİ

17. ÜNITE ¨ KURTULUŞ SAVAŞI VE HAZIRLIK DÖNEMİ

 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Anadolu’nun İşgal Edilmesi,İşgaller Karşısında Mustafa Kemal’in Duruma Bakışı,Mustafa Kemal’in Samsun’a Gönderilmesi,Havza Genelgesi,Amasya Genelgesi,Erzurum Kongresi,Balıkesir Kongresi …

 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması,Misaktmilli,İstanbul’un Resmen İşgali,TBMM’nin Açılması,TBMM’nin Özellikleri,TBMM’nin İsyanlara Karşı Aldığı Önlemler …

18. ÜNITE ¨ KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER VE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

 • Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Lozan Barış Antlaşması
 • Düzenli Ordunun Kurulması,Doğu Cephesi,I. Dünya Savaşı Sonrası Ermeni Sorunu,Gümrü Antlaşması,Güney Cephesi,I. İnönü Muharebesi ,Londra Konferansı ,Moskova Antlaşması,II. İnönü Savaşı,Başkomutanlık Kanunu,Tekalifi Milliye Emirleri,
  Sakarya Meydan Savaşı ,Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması ,Büyük Taarruz ve Sonuçları,Mudanya Ateşkes Antlaşması ,Saltanatın Kaldırılması,Lozan Barış Antlaşması,Azınlıklar,Savaş Tazminatı …..

19. ÜNITE ¨ ATATÜRK DÖNEMİNDE İÇ GELİŞMELER , İNKILAPLAR VE İLKELER

 • I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)
 • I. Dünya Savaşı,Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Yanında İstemesinin Nedenleri,Brest Litovsk Antlaşması,I. Dünya Savaşı Devam Ederken İtilaf Devletleri Arasında Yapılan Gizli Antlaşmalar,Ateşkes Antlaşmaları ….

 • Atatürk Döneminde İç Gelişmeler
 • Cumhuriyet’in İlanı,Halifeliğin Kaldırılması ,Türkiye’de Anayasal Gelişmeler,Teşkilat-ı Esasiye Kanunu,Cumhuriyet Halk Fırkası ,Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,Şeyh Said Ayaklanması,Serbest Cumhuriyet Fırkası,Menemen Olayı ….

 • Atatük İnkılâpları
 • Yeni Harflerin Kabulü,Türk Tarih Kurumu’nun Açılması,Kıyafetin Düzenlenmesi,Sanayi ve Ticaret,Ulaştırma ve Bayındırlık

 • Atatürk İlkeleri
 • Cumhuriyetçilik,Milliyetçilik,Halkçılık,Devletçilik,Laiklik,İnkılâpçılık,Bütünleyici İlkeler,Bilimsellik ve Akılcılık

21. ÜNITE ¨ MİLLİ GÜVENLİK

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)