İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Osman Dönemi (644-656))

Hz. Osman Dönemi (644-656)

  • Hz. Ömer’ 644 yılında öldürülmesi üzerine halifeliğe Hz. Osman seçildi. Bu sırada Arap ordularının fetihleri devam ediyordu.
  • Kuzeyde Kafkasya’ya giren Arap orduları, burada Hazar Türkleriyle karşı karşıya geldiler. Bu dönemde Kuzey ’daki fetihlere de devam edildi ve Tunus ele geçirildi.
  • Muaviye, ilk İslam donanmasını kurarak Kıbrıs’ı fethetti.

Hz. Osman döneminde gerçekleştirilen en önemli işlerden biri, Kur’an-ı Kerim nüshalarının çoğaltılarak Mekke, Basra, Küfe, Şam gibi önemli merkezlere gönderilmesi oldu.

  •  Kureyş kabilesinin Emevi ailesinden olan Hz. Osman’ın halifeliği zamanında önemli görevlere kendi soyundan olanları getirmesi bazı huzursuzlukların çıkmasına yol açtı. Bu huzursuzluklar kısa zamanda yayıldı ve isyana dönüştü. isyancılardan bir grup, Halife Osman’ı 656 yılında şehit etti.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)