AYT-TYT Edebiyat Hazırlık
sayfa

 

1. ÜNITE ¨ ŞİİR BİLGİSİ

(Şiir Bilgisi, Edebiyat, Nazım, Dize/Mısra), Beyit, Bent, Kıta, Ölçü)

(Hece Ölçüsü, Hece Sayısı, Durak)

(Aruz Ölçüsü, Ulama, İmale, Zihaf, Med)

(Uyak(Kafiye) Redif, Uyak Çeşitleri, Dizilişlerine Göre Uyaklar)

(Lirik Şiir, Epik Şiir, Didaktik Şiir, Pastoral Şiir, Satirik Şiir, Dramatik Şiir ve Çözümlü Örnek Sorular)

2. ÜNITE ¨ SÖZ SANATLARI

(İstiare (Eğretileme), Açık İstiare, Kapalı İstiare)

(Kinaye (Değinmece), Teşhis (Kişileştirme), Tariz (Dokundurma – İğneleme), Tenasüp (Uygunluk), Tevriye (İki Anlamlılık), Tecahûl-i Ârif (Bilmezlikten Gelme), Hüsn-i Talil (Güzel Neden Yakıştırma), Leff ü Neşr (Söz Simetrisi) )

(Tezat (Karşıtlık), Telmih (Hatırlatma), Mübalağa (Abartma), Aliterasyon, Seci, Tekrir (Yineleme), Terdit (Beklenmezlik), İrsal-i Mesel, Nida (Seslenme), İcaz, İstifhâm (Soru Sorma), AKİS (ÇAPRAZLAMA), LEB DE/MEZ (DUDAK DE/MEZ) )

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)