sabit reklam
Nazım Biçimleri


(Görüntülemek istediğiniz türün adına dokunun.)

1- Divan Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
– Beyitle Kurulan Nazım Biçimleri

Gazel
Kaside
Mesnevi
Müstezat
Kıt’a

– Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri

Rubai
Tuyuğ
Şarkı
Murabba
Terkib-i Bent
Terci-i Bent
Musammat

2- Halk Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
– Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Mani
Ninni
Türkü
Ağıt

– Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

Koşma
Semai
Varsağı
Destan

– Tekke – Tasavvuf Edebiyatı Nazım Biçimleri

İlahi
Nefes
Deme
Nutuk
Devriye
Şathiye

3- Yeni Türk Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
– Kurallı Nazım Biçimleri

Sone
Terza Rima
Çapraz Kafiye
Sarma Kafiye
Düz Kafiye

– Serbest Nazım Biçimleri

Serbest Müstezat
Serbest Nazım

 

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)