Felsefe
sayfa

Felsefe

1. ÜNITE ¨ FELSEFEYE GİRİŞ

2. ÜNITE ¨ BİLGİ FELSEFESİ

4. ÜNITE ¨ VARLIK FELSEFESİ

 • Varlık Felsefesi
 • Varlık Felsefesinin Konusu,Felsefeye Göre Varlık,Metafizik — Ontoloji,Metafiziğin Varlıkla İlgili Soruları,Varlığın Ne Olduğunu Problemi,Farabi …

5. ÜNITE ¨ AHLAK FELSEFESİ

 • Ahlak Felsefesi
 • Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları, Ahlak yasası, Ahlaki Eylemin Amacı Nedir?, Kişi Vicdanı Karşısında Evrensel Bir Ahlak Yasası Var Mıdır?, Evrense l Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler

6. ÜNITE ¨ SİYASET FELSEFESİ

 • Siyaset Felsefesi
 • Siyaset Bilimi,Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları, Siyaset Felsefesinin Temel Soruları, Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri,

7. ÜNITE ¨ ESTETİK

 • Estetik
 • Sanat Eseri ve Özellikleri,Estetiğin Konusu,Farklı Estetik Anlayışları,Güzel Nedir?,Yaratma Olarak Sanat,Ortak Estetik Yargıların Olup Olmadığı …

8. ÜNITE ¨ DİN FELSEFESİ

 • Din Felsefesi
 • Din Felsefesinin Temel Kavramları,Din Felsefesinin Temel Soruları,Panteizm,Deizm,Ateizm ,Agnostisizm …

9. ÜNITE ¨ PİSİKOLOJİYE GİRİŞ

 • Psikolojiye Giriş
 • Psikolojinin Alanı,Psikolojinin amacı,Psikolojide Yaklaşımlar (Ekoller),Psikolojinin Alt Dalları,Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi …

12. ÜNITE ¨ ZEKA VE KİŞİLİK

 • Zeka, Kişilik, Sosyal Etki
 • Zekâda Kalıtım ve Çevrenin Etkisi, Zekâ Testleri,Zekâ Testlerinin Değerlendirilmesi,Liderlik ve Çeşitleri

13. ÜNITE ¨ RUH SAĞLIĞI VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

15. ÜNITE ¨ TOPLUMSAL YAPI

 • Toplumsal Yapı
 • Sosyal (Toplumsal) İlişki,Toplumsal Yapı ve Toplumsal Yapının Temel Unsurları,Sosyal İlişki Çeşitleri,Sosyal Statü,Rol Çatışması,Sosyal Kontrol,Sosyal Grupların İşlevleri,Tabakalaşm

17. ÜNITE ¨ TOPLUMSALLAŞMA, TOPLUMSAL DEĞİŞME VE NÜFUS

 • Toplumsallaşma, Toplumsal Değişme ve Nüfus
 • Sosyal değişmenin özellikleri,Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler ,Sosyal Değişmeyi Hızlandıran Faktörler,Sosyal Değişme Tipleri,Nüfusla ilgili Belli Başlı Kavramlar …

19. ÜNITE ¨ SEMBOLİK (MODERN) MANTIK

 • Sembolik (modern) Mantık
 • Bileşik Önermelerin Evetleme Eklemi, Önermelerin Eşdeğerliği, Çözümleyici Çizelge, Çözümleyici Çizelgede Denetleme Kuralları, Birden Fazla Önermenin Tutarlılığı, Önermelerin Eşdeğerliliği, Niceleyici ….

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)