Bizim Kalemimizden

Havada Can Var

Havada Can Var

Kuşlardan bahset bana anne. Hani güçsüz korumasız serçeler vardır ya ağaç dallarında ya da havada saatlerce süzülen Albatroslar -Peki serçeler neye göre yaşar Albatroslar gösteri için mi süzülür göklerde. Çocukluk sorularımızın cevap bulması gereken hazineler olduğunu unutmayalım Masallardan çıktık artık bilmeliyiz doğayı ,biyosferi ve canlı ekosisteminde ki yerimizi . Kuşlar dedim ya kanatlı canlılar Havaya […]

“Allah” ve “Tanrı” Sözcükleri Üzerine

“Allah” ve “Tanrı” Sözcükleri Üzerine

“Allah“ ve “Tanrı“ Sözcükleri Üzerine Daha önceden bu konu üzerinde birçok yazı içerisinde küçük açıklamalar yaptım ve yazılara yapılan birçok yorumda bu iki sözcüğün – kavramın denkliği üzerine görüşlerimi bildirdim. Fakat yeni yazılarda kullanılan “Tanrı” sözcüğünü benimsemeyen, bazen de sindiremeyen bazı okuyucuların yorumlarından anlaşıldığı üzere insanların kafasında hâlâ bu iki adın aynı kavramı karşıladığı konusunda […]

Göktanrı Romanı Üzerine – “Türk’ün Yüzünü Allah’a Dönmesi”

Göktanrı Romanı Üzerine – “Türk’ün Yüzünü Allah’a Dönmesi”

Göktanrı Romanı Üzerine “Türk‘ün Yüzünü Allah’a Dönmesi“ Azerbaycan‘ın büyük şair ve yazarlarından Sabir Rüstemhanlı’nın kaleminden çıkan bu değerli roman, Türklerin kutlu peygamberi Oğuz Han‘ın macera ve sıkıntı dolu bir süreçte tek Tanrı inancını Türk budunu arasında yaymak için yaptığı uğraşları anlatmaktadır. Birçok insanın hâlâ bir peygamber olarak dünyaya gönderildiğine inanmadığı Oğuz Han’ın, hayata gözlerini açtığı […]

Şehit Kubilay ve Menemen Olayı

Şehit Kubilay ve Menemen Olayı

Şehit Kubilay ve Menemen Olayı Yabancıların “hasta adam” diye adlandırdıkları, şeriatın batağında çürümeye bırakılmış Osmanlı‘nın ve yine yabancıların “uyuyan dev” dedikleri Anadolu’da Türk Ulusu’nu bilmem hangi millete peşkeş çekmeye çalışan padişahların tarih olduğu 1900’lü yıllardayız. Türklüğün bu hastalıktan kurtularak demokratik, laik ve çağdaş bir yönetimle yeniden doğduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde, şeriatın geri getirilmesini ve halifenin yönetimindeki […]

Laiklik Dinsizlik midir?

Laiklik Dinsizlik midir?

Laiklik Dinsizlik midir? Atatürk’ün ilke ve inkılâplarını araştırmadan, onların neler içerdiği ve insanlara nasıl bir yaşam sunduğunu bilmeden Ulu Önder‘e ve onun getirdiği tüm yeniliklere karşı çıkan insanlar, laikliği “dinsizlik” olarak tanımlıyorlar. Amaçları Atatürk‘ün yarattığı çağdaş ve yüce Türk Cumhuriyeti’nin temel değerlerini yıpratmak ve zihinlerindeki deli saçmalarını Türk milletine kabul ettirmektir. Bu yazı, Cumhuriyet ve […]

Din Dilinin Türkçeleştirilmesi

Din Dilinin Türkçeleştirilmesi

Din Dilinin Türkçeleştirilmesi Toplumumuzda giderek “inakçı” (dogmacı) düşünce yapısı yaygınlaşıyor. Bunu üzülerek söylüyorum; fakat insanlar artık birçok şeyi sorgulamadan, önlerine sunulduğu gibi kabul ediyorlar. Hani insanların “yumuşak karnı” diye yorumladıkları belli duyarlılıkları vardır ya? İşte günümüzde insanlar özellikle dinsel boyuttaki düşünce yapılarını ve uygulamaları pek sorgulama yoluna gitmiyorlar. Elbette Tanrı‘nın bize buyurduklarını sorgulamak doğru değildir. […]

Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler

Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler

Gagauzlar: Gök Oğuz’dan Hristiyan Türkler Karadeniz’in kuzeyine yüzyıllar önce göç eden, Oğuz boyundan gelen soydaşlarımız Gagauz (Gök Oğuz) Türkleri, bugün Türklüğü hiçbir yerde görülmeyen bir bağlılıkla yaşamaya çalışıyorlar. Yoğun çabalarıyla, güçlüklere ve baskılara rağmen kurdukları özerk yönetimle Moldova’da kendi bayrakları altında yaşamak için çabalıyorlar. Ata yurtlarından ayrılmak, Slav etkisi altına girmek ve çok defa çeşitli […]

Kutsal Dil Var mıdır?

Kutsal Dil Var mıdır?

Kutsal Dil Var mıdır? Din, insanların yaşantılarını derinden etkileyen bir sistemdir. Herhangi bir inanca sahip bir insan, yaşamını biçimlendirirken dini öğelerden de etkilenir. Dinin insanlar üzerindeki etkileyici, yaptırımcı özelliğini bilen bazı uyanıklar da, ülkülerini din üzerinden gerçekleştirmeye çalışırlar. Düşünün ki ben Avrupa ülkelerinde herhangi bir boyutta değişiklik yapmak istiyorum. O ülkeleri istediğim yapıya getirebilmek için […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)