Divânü Lügati’t Türk

…Divan-ı Lügati't Türk…
(Görüntülemek istediğiniz başlığ dokunun.)

Aşağıdaki bilgilerin çoğu, ‘ın “Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi” adlı eserinin ilk bölümünden alınmıştır.

Divan Nasıl Bir Kitaptır? Niçin Yazılmıştır?
Kitap Nerede Yazılmış?
Kitabın Yazıldığı Tarih
Kitabı Yazan Zat

Divan'daki Atasözleri
Divan Hakkında Genel Bilgi
Divan Üzerinde Çalışanlar
Kitap Nasıl Bulundu ve Nasıl Basıldı?
Divan'da Türkler Üzerine Geçen Hadisler

Divani Lügati't Türk Dizini
Divan Üzerine Bir İnceleme
Kaşgarlı Mahmut Kimdir?

Kaşgarlı Mahmud'un Dünya Haritası
Divan'da Geçen Dörtlükler

Divan'da Geçen Beyitler

Kaşgarlı Mahmud ve Divanu Lügati't Türk – Zeynep Korkmaz
Divanü Lügati't Türk'teki Yiyecek İçecek Adları
Divan'daki Şamanizm'e Ait Kelimeler
Divan'ı Bulan Ali Emiri, Ziya Gökalp ve Talat Paşa

Divanlardaki Manzum ‘Arz-ı Hâller
Dîvânu Lügâti't-Türk'te Belirli ve Belirsiz Nesne Yapıları
Dîvânu Lugat'it Türk'e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler
Divanü Lugati't-Türk'te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar
Divanü Lûğat-it-Türk'te Geçen “Çin” ve “Maçin” Adı Üzerine
Divanu Lugati't-Türk'te +la- Ekinin Kullanımları
Divanü Lûgati't-Türk'teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar
Kaşgarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi

Not: İçerik, başta Besim Atalay olmak üzere çeşitli Türkologların makalelerinden alıntılanarak derlenmiştir.

Divan, Türk, Divanı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut, Divan-u Lügati't Türk

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)