Aruz Ölçüsü ile etiketlenmiş başlıklar

Aruz Ölçüsü

Aruz Ölçüsü   Hecelerin uzun ve kısa oluşuna dayanan nazım ölçüsüdür.Kısa ünlüyle biten heceler açık; ünsüzle ya da uzun ünlüyle biten heceler ise kapalı hece kabul edilir. Bize Arap edebiyatından geçmiştir. Divan edebiyatı nazmında kullanılmıştır. Aruz ölçüsüyle söylenmiş mısraların kalıbını doğru olarak bulabilmemiz için “aruz hataları” diyebileceğimiz bazı kuralları

Aruz Ölçüsü

…Aruz Ölçüsü… Aruz, Arapça bir kelimedir ve “Çadırın ortasına dikilen direk” anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak “hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsü” demektir. 1. Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Daha sonra İran Edebiyatı’na geçen bu ölçü, XI yüzyıldan itibaren Türk şairlerince de uygulanmaya başlanmıştır.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)