Batı Trakya Türkleri Edebiyatı

Batı Trakya ürkleri Edebiyatı

1911 yılında Ömer Seyfettin ve arkadaşları Türk dilinin sadeleşmesi yolunda Genç Kalemler dergisini bu topraklarda, Selanik'te, çıkarırlar. Ayrıca Selanik denince Atatürk akla gelir. Çünkü Atatürk burada doğmuştur. Batı Trakya Türkleri edebiyatında kültür sanat dergileri önemli bir rol oynar. Çocuk hikâyeleri, çocuk şiirleri, çocuk dergileri, çocuk edebiyatını canlı tutmuştur. Didaktik tarzda şiirler yazılıştır. Batı Trakya Türkleri edebiyatı şairlerinden bazıları gelenekçi şiiri devam ettirirken bazıları da serbest tarzda yazmışlardır. Aynı zamanda Yunan edebiyatından özgürlük şiirlerini de Türkçeye çevirmişlerdir. Bu edebiyatta ele alınan konu topluma hakim olan sosyal huzursuzluktur. Çünkü bu bölgede Lozan Antlaşması' ndan beri topluma uygulanan bir baskı vardır.

Mehmet Hilmi (1902–1931)
Batı Trakya Türklerinin haklarını korumak için mücadele etmiştir. Yeni Ziya, Yeni Adım gazetelerini çıkarmıştır. Gözlemci bir yazardır. Öykülerinde psikolojik tahlillere yer verir. Aynı zamanda öykülerinde sürgün edlidiği yerleri de anlatmıştır. Batı Trakya Halk edebiyatı ürünlerini Batı Trakya Türk Folklorü ve Batı Trakya Manileri adlı eserinde bir araya getirmiştir.
Abdülhalim Dede
Batı Trakya Türklerinin sözlü edebiyat ürünlerini bilimsel yöntemlerle ortaya koyarak incelemiştir. Balkanlarda yaşayan
Türklerin sorunlarını da dile getirmiştir.
Eserleri
Rumeli'de Bırakılanlar, Batı Trakya'da Türk Folklorü, Balkanlarda Türk İstiklâl Hareketi, Batı Trakya Türkleri, İlhanlı Destanı

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)