sabit reklam
Türkiye Dışında Çağdaş Türk Edebiyatı Çözümlü Sorular

Türkiye Dışında Çağdaş Türk Edebiyatı Çözümlü Sorular

SORU
. Azeri edebiyatının en tanınmış sanatçısıdır. Şiirlerinde dil bilinci ve yurt sevgisi önemli bir yer tutar.
Bazen toplumsal aksaklıklara, yaşamdaki çelişkilerede değinmiştir. “Menim Dostlarım, Aylı Geceler, Çınar” onun şiir türündeki yapıtlarından birkaçıdır.
II. Şiirlerini, Türk halk edebiyatı ile Türk tarihinden ve Akdeniz kültüründen esinlenerek yazan sanatçı,
Kıbrıs Türk edebiyatının gelişmesi yolunda mücadele etmiştir. Uluslararası İtalya Şiir Ödülü, Albert Einstein
Özel Barış Ödüllerini almıştır. “Yedi Telli, Uyurgezer” yapıtlarından bazılarıdır.
III. Şairliğinin ve gazeteciliğinin yanı sıra Irak Türklerinin edebiyatı ve folkloruyla ilgili araştırmalar da yapmıştır. “Kerkük Hoyrat ve Manileri” adlı yapıtı Türkiye’de yayımlamıştır.
IV. Manas Destanıyla öteki Kırgız destan ve efsanelerinden esinlenen bir sanıtçıdır. Yapıtlarında doğa,
aşk ve vatan sevgisinin konularını işlemiştir. “Cemile” adlı romanı yabancı dile çevrilmiş, dünyanın en iyi romanı sayılmıştır.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisi tanıtılmamıştır?
A) Ata Terzibaşı
B) Cengiz Aytmatov
C) Bahtiyar Vahapzade
D) İsmail Gaspıralı
E) Özker Yaşın

ÇÖZÜM
I. cümlede Bahtiyar Vahapzade; II. cümlede, Osman Türkay;
III. cümlede Ata Terzibaşı; IV. cümlede Cengiz Aytmatov
tanıtılmıştır. İsmail Gaspıralı’dan söz edilmemiştir.
Yanıt D

———-
SORU
I. Özker Yaşın
II. Recep Küpçü
III. Cengiz Dağcı
IV. Ata Terzibaşı
V. İsmail Gaspıralı
Numaralı sanatçılardan hangi ikisi Çağdaş Kırım
Edebiyatı içerisinde yer alır?
A) I –III   B)II –IV   C)III – V  D) II – IIII   E) I – V

ÇÖZÜM
I. Özker Yaşın – Kıbrıs Türk edebiyatı
II. Recep Küpcü – Bulgaristandaki Türk edebiyatı
III. Cengiz Dağcı – Çağdaş Kırım edebiyatı
IV. Ata Terzibaşı – Irak Türkmen edebiyatı
V. İsmail Gaspıralı – Çağdaş Kırım edebiyatı
Yanıt C

———-

SORU
I. Ata Terzibaşı – Karkul Engiler
II. Şehriyar – Heyder Baba’ya Selam
III. Özker Yaşın – Bayrak Destanı
IV. Cengiz Dağcı – Korkunç Yıllar
V. Recep Küpçü – Menim Dostlarım
Numaralı bölümlerin hangisinde sanatçı – eser eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
ÇÖZÜM
Menim Dostlarım adlı eser Recep Küpçü’ye değil, Azerbaycan edebiyatından Bahtiyar Vahapzade’ye aittir.
Yanıt E

———-

SORU
Sanatçı, eserlerinde Kırım halkın çektiği acıları dile getirmiştir. ikinci Dünya Savaşı sırasında yurdundan ayrılan sanatçı yaşadıklarını eserlerine çarpıcı bir dille aktarmıştır. Sanatçıların anlaşılır bir üslübu vardır. Romanların hepsi Türkçeye çevrilmiştir. Korkunç Yıllar sanatçının en tanınmış eseridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Cengiz Aytmatov
B) İsmail Gaspıralı
C) Cengiz Dağcı
D) Süleyman Çolpan
E) Şehriyar
ÇÖZÜM
Kırım Türkleri edebiyatının iki önemli ismi vardır. Cengiz Dağcı ve İsmail Gaspralı. Bu parçada Cengiz Dağcı hakkında bilgi verilmiştir.
Yanıt C

———–

SORU
Haydar Baba ildırımlar çakanda
Seller, sular şakkıldayıp akanda
Kızlar ona saf bağlayıp bakanda
Selam olsun şevkatüze, elüze
Menim de bir adım gelsin dilüze
Bu parça aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine ait olabilir?
A) Recep Küpçü
B) İsmail Gaspıralı
C) Ata Terzibaşı
D) Bahtiyar Vahapzade
E) Şehriyar
ÇÖZÜM
Bu parça Azeri edebiyatının en tanınmış şairlerinden Şehriyar’dan alanmıştır. Zira sanatçı bu şiiriyle şöhrete kavuşmuştur.
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)