sabit reklam
Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi


ve düşüncelerin insan ve toplum yaşantısının, söz ve yazıyla, etkili bir biçimde anlatımını amaçlayan sanat türüdür.

Nazım
ve düşüncelerin ölçülü ve uyaklı anlatılmasıdır.Manzum eser Nazım biçiminde söylenmiş ya da yazılmış eserlerdir.

Dize (Mısra)
Genellikle ölçülü ve uyaklı olan bir satırlık nazım parçasıdır.

Beyit
Anlamca birbirine bağlı iki mısradan oluşan nazım birimi.

Bent
Bir manzumede, belli sayıda mısranın bir araya gelerek oluşturduğu şiir kümesidir. Üç, beş veya daha fazla mısradan oluşabilir.

Kıta (Dörtlük)
Dört mısradan oluşan nazım birimidir.

Ölçü (Vezin)
Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine ya da uzun ve kısa (açık-kapalı) hecelerin belirli bir sistemle düzenlemesine dayalı ahenk unsuruna “ölçü (vezin)” denir. Ölçü, şiirin temeli sayılmış, hemen hemen dünyanın bütün şiir gelenekleri içinde yer almıştır. Ancak, yeni (modern) şiir anlayı şıyla kalıplaşmış ölçülerin dışına çıkılmış, bu alanda serbestlik benimsenmiştir. Yine de her şairin kendi üslubuna uygun bir ölçü anlayışı vardır.

Türk şiirinde başlangıcından bugüne iki ölçü kullanılmıştır.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)