Şiir Bilgisi

Konularına Göre Şiir Türleri

Konularına Göre Şiir Türleri

  Konularına Göre Şiir Türleri   1. Lirik şiir Duyguları, heyecanları, çoşkuları dile getiren şiirlerdir.Adını, eski Yunan’da “lyre (Lir)” adı verilen çalgılar eşliğinde söylenen şiirlerden almıştır. Aşk, ayrılık, sevgi gibi konularda söylenen şiirler bu türe örnektir. Türk edebiyatındaki semaî, koşma, ağıt, mersiye, ilahi vebazı gazeller, lirik şiire örnektir. İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı Başımda eski âlemlerin […]

Uyak (Kafiye)

Uyak (Kafiye)

Uyak (Kafiye)     İki veya daha çok mısra arasındaki ses benzerliğidir. Kafiye, genellikle mısra sonlarında bulunan bir ahenk unsurudur.Halk şiirinde “kafiye kulak içindir.” Divan şiirinde ise “göz için kafiye” anlayışı vardır. Redif Hem yazılış hem de görevce aynı olan ses veya sözcük benzerliklerine redif denir. Ek ile yapılan redif Uyaktan sonra veya uyaksız bir […]

Aruz Ölçüsü

Aruz Ölçüsü

Aruz Ölçüsü   Hecelerin uzun ve kısa oluşuna dayanan nazım ölçüsüdür.Kısa ünlüyle biten heceler açık; ünsüzle ya da uzun ünlüyle biten heceler ise kapalı hece kabul edilir. Bize Arap edebiyatından geçmiştir. Divan edebiyatı nazmında kullanılmıştır. Aruz ölçüsüyle söylenmiş mısraların kalıbını doğru olarak bulabilmemiz için “aruz hataları” diyebileceğimiz bazı kuralları da bilmemiz gerekir. Bunlar: ‘ulama, imâle, […]

Hece Ölçüsü

Hece Ölçüsü

Hece ölçüsü Şiirde mısralar arası hece sayısı eşitliğine dayanır. Halk edebiyatı nazmında yaygın olarak kullanılmıştır.Hece ölçüsünün hece sayısı ve duraklar olmak üzere iki temel özelliği vardır: a. Hece sayısı Hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirin bütün mısralarında eşit sayıda hece bulunur. Hece sayısı, aynı zamanda o şiirin kalıbı demektir. Ham meyveyi kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı […]

Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi Edebiyat Duygu ve düşüncelerin insan ve toplum yaşantısının, söz ve yazıyla, etkili bir biçimde anlatımını amaçlayan sanat türüdür. Nazım Duygu ve düşüncelerin ölçülü ve uyaklı anlatılmasıdır.Manzum eser Nazım biçiminde söylenmiş ya da yazılmış eserlerdir. Dize (Mısra) Genellikle ölçülü ve uyaklı olan bir satırlık nazım parçasıdır. Beyit Anlamca birbirine bağlı iki mısradan oluşan nazım […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)