şiir bilgisi test soruları ile etiketlenmiş başlıklar

Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi Edebiyat Duygu ve düşüncelerin insan ve toplum yaşantısının, söz ve yazıyla, etkili bir biçimde anlatımını amaçlayan sanat türüdür. Nazım Duygu ve düşüncelerin ölçülü ve uyaklı anlatılmasıdır.Manzum eser Nazım biçiminde söylenmiş ya da yazılmış eserlerdir. Dize (Mısra) Genellikle ölçülü ve uyaklı olan bir satırlık nazım parçasıdır. Beyit Anlamca

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)