sabit reklam
Kırım Türkleri Edebiyatı

Türk edebiyatı ile benzerlik gösteren zengin bir edebi birikime sahiptir. Sanatçılar üzerinde baskılar sonucu ilk dönemler Türkçe yapıtlar oluşturulamamıştır. Sonraki yıllar Kırım edebiyatında ’nın etkisiyle bir canlanma görülür. “Tercüman gazetesi”  çıkarılır. 1905’ten itibaren Kırım Edebiyatında millileşme hareketi görülür. Kırım Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi ile eserler oluşturulur. Kırım Türkleri edebiyatı maniler, atasözleri, efsane ve destanlarla köklü bir sözlü geleneğe de sahiptir.

İsmail Gaspıralı (1851–1914)
İstanbul Türkçesini bütün Türk dünyası na öğretmek, ortak bir dil haline getimek asıl gayesidir. İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Şkirde, işte  birlik” onun en büyük arzusudur. Avrupa’nın çağdaş ve faydalı düşüncelerini öğrenmek ve bunu müslüman dünyasına tanıtmak amacını taşımıştır. İstanbul Türkçesiyle “Tercüman gazetesi”ni yayımlar. Bu gazeteyle okur–yazar sayısını artırmayı hedeşemiştir.
Eserleri
Hikâye: , , .
Şkir Kitapları: Asya’da Komşularımız, ,
İki Bahadır.

Cengiz Dağcı
İkinci Dünya Savaşı sırasında baskıcı sistemden kaçarak yurdundan ayrılmak zorunda kalan sanatçı, Kırım Türk Edebiyatı nın en  tanınmış şahsiyetlerindendir. Eserlerinde Kırım Türkü’nün çektiği çileleri anlatmıştır. Yaşadığı olayları kaleme almış, eserlerinde yansıtmıştır. Romanları Türkiye’de yayımlanan Cengiz Dağcı, sade bir dil kullanmıştır.
Eserleri (Roman–Öykü)
Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam, O Topraklar
Bizimdi, Badem Dalına Asılı Bebeler.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)