Yugoslavya Türk Edebiyatı

Yugoslvy Türk Edebiy

Osmanlıların Balkanlara yerleşmesinden Yugoslavya Türkleri edebiyatı başlamış r. Yugoslavya Türkleri, Osmanlı Türk edebiyatının zengin ve tarihi geleneğine sahiptirler. Türkiye'deki Türk edebiyatının takipçisi olmuşlardır.
Yugoslavya Türlerinde, çocuk edebiyatının rı bir önemi vardır. “Sevimli Kırat” adlı kitap, çocuk edebiyatının
temelini oluşturur.

Nimetullah Hafız (1939)
Üsküp'te Türkçe olarak çıkarılan Birlik gazetesinde çalışmı ştır. Lirik ve didaktik şiirler yazmıştır. , çevre,doğa
ve çocuk sevgisi onun şiirlerinin temasını oluşturur. Konuşma diline yakın bir dilde çocuk şiirleri yazar. Türk folklorü ve Türk sanatı ında araştırmalar yapmıştır. Araştırmaları çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmıştır.

Eserleri
Şiir: Gün Aydın,
oloji: Yugoslavya'da Çağdaş Türk Edebiyatı olojisi,
Bulgaristan'da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)