İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hudeybiye Antlaşması)

Hudeybiye Antlaşması

  • Hz. Muhammed, 628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek istedi. Bu amaçla grup Müslüman ile yola çıktı. Mekke yakınlarına gelince Hudeybiye kuyusu başında konakladı. Hz. Muhammed, amaçlarının sadece Kâbeyi ziyaret olduğunu bildirmek için Mekke’ye  elçi gönderdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonra Hudeybiye Antlaşması yapıdı (628).
  •  Bu antlaşmaya göre her iki taraf on yıl süreyle birbirleriyle savaşmayacaktı. Müslümanlar o yıl Mekke’ye girmeyecekler; ancak ertesi yıl üç gün süreyle Kabe’yi ziyaret edebileceklerdi. Mekkeli kimse İslamiyet’i kabul edip Hz. Muhammed’in yanına sığınırsa velisinin isteği üzerine geri verilecek; ancak  Müslüman Mekke’ye sığınırsa geri verilmeyecekti.

Hem Mekkeliler hem de Müslümanlar, istedikleri Arap kabileleriyle antlaşma yapabileceklerdi. Ancak, her iki taraf da diğerinin koruması altındaki kabilelere askerî yapamayacaktı.

not

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)