Hz. Muhammed Dönemi ile etiketlenmiş başlıklar

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Dört Halife Dönemi)

Dört Halife Dönemi  Hz. Muhammed’in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldu. İslam tarihinde bu döneme Dört Halife Dönemi denir. Bu dönemin en önemli özelliği , halifelerin Müslümanların ileri gelenlerinin görüşleri doğrultusunda önerilen kişiler arasından seçilerek göreve gelmiş olmalarıdır. Seçimle göreve geldikleri için Dört Halife devri

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı)

Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı  Hz. Muhammed, Kâbe yakınlarında toplanan Müslümanlara hitap etti. Veda Hutbesi’nde; insan haklarından bahsettiği bu konuşmada onlara birbirleriyle kardeş olduklarını, kan davalarının kesin olarak yasaklandığını bildirdi. Kendisinden sonra cahiliye dönemindeki kötü alışkanlık ve davranışlara dönülmemesini, kadınlara ve kölelere iyi davranılmasını istedi.  Hz. Muhammed, konuşmasının

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Tebük Seferi)

Tebük Seferi Bizans imparatorluğu Heraklius’un, büyük bir orduyla Arabistan üzerine yürüdüğü haberi duyulunca, Hz. Muhammed ordusuyla Suriye’ye doğru hareket etti. Tebük denilen yere gelindiğinde haberin doğru olmadığı anlaşıldı ve Hz. Muhammed Medine’ye geri döndü.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi(Huneyn Savaşı ve Taif Seferi)

Huneyn Savaşı ve Taif Seferi  Mekke’nin fethinden sonra putperest Arap kabileleri, Müslümanlara saldırmak amacıyla Huneyn denilen yerde toplanmışlardı. Hz. Muhammed bu olayı öğrenince Huneyn’de toplanmış olan kabileler üzerine yürüdü. Huneyn Savaşı, Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. (630) Hz. Muhammed Huneyn Savaşı’ndan sonra Taif üzerine sefer düzenledi. Taif güçlü surlarla çevriliydi. Kentin

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Mekke’nin Fethi)

Mekke’nin Fethi Mekkelilerin, kendi koruması altındaki kabilelere askerî yardımda bulunup Hudeybiye Antlaşması’nı bozmaları, Mekke’nin fethi için gerekli ortam hazırlamış oldu. Hz. Muhammed, 630 yılında Mekke üzerine yürüdü ve ciddi bir direnişle karşılaşmadan kente girdi.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Mute Savaşı)

Mute Savaşı  Bizans egemenliğindeki Gassaniler, Müslüman keşif kolunu pusuya düşürünce Hz. Muhammed Gassaniler üzerine bir ordu gönderdi. Mute’de Müslümanlar Bizans ve Gassanilere karşı savaşmışlar, savaşın galibi olmamış, Müslümanlar geri çekilmişlerdir. Mute Savaşı, Müslümanlar ile BizanslIlar arasında yapılan ilk savaş olması yönüyle önem taşır.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hayber Kalesi’nin Fethi)

Hayber Kalesi’nin Fethi Uhud Savaşı’ndan sonra Medine’den çıkarılan Yahudiler’in, Hayber Yahudileri ile birleşmesi sonucu burada bir güç oluşmuştu. Hayber’de bulunan Yahudiler, Mekkeliler ile iş birliği yapıyorlar ve Müslümanlar için tehlike oluşturuyorlardı. Hz. Muhammed Hayber üzerine sefer düzenledi ve burayı kuşattı. Bir süre sonra Yahudiler teslim oldular. Hayber’in fetihyle Şam

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hudeybiye Antlaşması)

Hudeybiye Antlaşması Hz. Muhammed, 628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek istedi. Bu amaçla bir grup Müslüman ile yola çıktı. Mekke yakınlarına gelince Hudeybiye kuyusu başında konakladı. Hz. Muhammed, amaçlarının sadece Kâbeyi ziyaret olduğunu bildirmek için Mekke’ye bir elçi gönderdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonra Hudeybiye Antlaşması yapıdı (628).  Bu antlaşmaya göre her iki taraf on yıl

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hendek Savaşı)

Hendek Savaşı  Mekkeliler, Uhud Savaşı’nı kazanmakla beraber, istedikleri sonucu alamadılar.  Mekkeliler 627 yılında Medine’ye doğru harekete geçtiler. Hz. Muhammed düşmanın çok kalabalık olması karşısında Medine’de kalmaya karar verdi. Bu sırada iranlı bir Müslüman olan Selman-ı Farisi’nin önerisi ile insanların geçemeyeceği genişlikte bir hendek kazıldı.  Mekkelilerin hendeği geçme girişimleri sonuçsuz kaldı. Hendek Savaşı, Mekkelilerin Müslümanlar üzerinde düzenledikleri son

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Uhud Savaşı)

Uhud Savaşı Bedir Savaş’ından sonra Medineli Müslümanlar, Mekkelilerin kervanlarına baskınlar yapıp zarar vermeye devam ediyorlardı. Katade Seferi’nde Müslümanların bir Kureyş kervanını ele geçirmeleri üzerine Mekkeliler, Bedir yenilgisinin intikamını da almak amacıyla bir ordu hazırlayıp Medine’ye doğru hareket ettiler. iki ordu Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Hz. Muhammed elli kişilik okçu

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Bedir Savaşı)

Bedir Savaşı Hz. Muhammed, Mekke’yi ekonomik olarak zayıflatmak ve Müslümanların Mekke’de kalan mallarının karşılığını almak amacıyla, Mekkelilerin kervanlarını vurmaya karar verdi. Bu sırada Mekkelilere ait büyük kervanın Şam’dan Mekke’ye gitmekte olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Müslümanlardan oluşan az sayıda bir kuvvetle Medine’den ayrıldı. Kervandakiler, durumu öğrenince yollarını değiştirdiler

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine idi. Hz. Muhammed, yaşı ilerledikçe ticaretten arta kalan zamanının büyük bölümünü tek başına inzivaya çekilerek insanlardan uzak bir şekilde geçirmeye başladı. Düşünmek üzere, Mekke yakınında bulunan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na giden Hz. Muhammet burada bir süre

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)