İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi
  • Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine idi.
  • Hz. Muhammed, yaşı ilerledikçe ticaretten arta kalan zamanının büyük bölümünü tek başına inzivaya çekilerek insanlardan uzak bir şekilde geçirmeye başladı. Düşünmek üzere, Mekke yakınında bulunan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na giden Hz. Muhammet burada bir süre kalırdı.
  • Hz. 40 yaşındayken Hira Mağarası’nda, kendisine “oku” ifadesiyle başlayan ilk vahiy, Kur’an’ın ilk ayetleri geldi (610). ilk vahiyden sonra, bir süre vahiy kesildi. Sonra Hz. Muhammed’e yeni vahiyler gelmeye başladı. Buna İslam tarihinde “Fetret – i Vahiy” denmektedir.
  •  Hz. Muhammed, yeni gelen ayetlerle, İslamiyet’i yaymakla görevlendirildi. Hz. ilk olarak en yakınlarını İslamiyet’e davet etti. İslamiyet’i ilk kabul eden, eşi Hz Hatice oldu. Daha sonra amcasının oğlu Hz Ali, azat ettiği kölesi Zeyd ve yakın arkadaşı Hz Ebubekir İslamiyet’i kabul ettiler. Bu kişilere İslam tarihinde “ilk Müslümanlar” denir.
  • Hz. Muhammed, yeni gelen bir vahiy üzerine İslamiyet’i açıkça yaymaya başladı. İslamiyet’e açıktan davetin başlamasından sonra Müslümanların sayısı artarken Mekkeliler de Müslümanlar üzerindeki baskılarını artırdılar. Mekkelilerin baskılılarının iyice artması üzerine Hz. Muhammed, 615 ve 616 yıllarında Müslümanların bir kısmının Habeşistan’a göç etmelerine izin verdi. 619 yılında bir grup Medineli,  Mekke’ye gelerek Hz. ’le görüştü ve islamiyet’i kabul etti. Bu olaya İslam tarihinde “Akabe “ Biati” adı verilir.

8 y Akabe Biatı’ndan sonra İslamiyet Medineliler arasında da yayılmaya başladı. Mekkelilerin Müslümanlar £ üzerindeki zulmü artınca Müslümanlar 622 yılında  Mekke’den ’ye göç etti. İslam tarihinde bu o olaya Hicret denir. Hicretle İslam Devleti’nin temelleri atılmış oldu. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara Muhacir (göçmen), Medineli müslümanlara Ensar (yardımcı) dendi. Hicret, Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edildi.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)