İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hendek Savaşı)

Hendek Savaşı

  •  Mekkeliler, ’nı kazanmakla beraber, istedikleri sonucu alamadılar.
  •  Mekkeliler 627 yılında Medine’ye doğru harekete geçtiler. Hz. Muhammed düşmanın çok kalabalık olması karşısında Medine’de kalmaya karar verdi. Bu sırada iranlı bir Müslüman olan Selman-ı Farisi’nin önerisi ile insanların geçemeyeceği genişlikte bir hendek kazıldı.
  •  Mekkelilerin hendeği geçme girişimleri sonuçsuz kaldı. Hendek Savaşı, Mekkelilerin Müslümanlar üzerinde düzenledikleri son saldırı oldu. Artık müşrikler savunmaya, Müslümanlar ise taarruza geçti.

Hendek Savaşı sırasında düşmanla gizlice iş birliği yapan Beni Nadir Yahudileri, Medine’den çıkarıldılar. Müslümanlar, onların silahlarına ve hurmalıklarına el koydular.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)