sabit reklam
Tarih Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Tarih Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

 • Tarihî olaylar çok yönlü olduğu için tarih bunları araştırırken çeşitli bilim dallarından yararlanır.

Tarihe yardımcı bilimlerin önemlileri şunlardır:

1.

 • Kazılarda elde edilen tarihî buluntuların tarihçiler tarafından kullanılmasını ve buna göre değerlendirme yapmalarını sağlar.
 • Özellikle tarih öncesi devirlerde yaşayan toplumların kullandıkları araç ve gereçleri inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur.

2. Antropoloji

 • Irkların yapılarını inceleyen bilim dalıdır.
 • Fizik ve kültür antropolojisi olarak ikiye ayrılır.
 • Fizik antropolojisi, insan ırkının gelişimini; kültür antropolojisi ise insanların kültürlerini inceler.

3.

 • Toplumların kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. Toplumlara ait olan kültürel değerler, tarih bilimi tarafından kullanılır.

4. Coğrafya

 • Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
 • İlk Çağ uygarlıklarından olan Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının akarsu boylarında ve deniz kenarlarında ortaya çıkması tesadüf değildir. Çünkü bu bölgeler yerleşmeye, tarıma ve ticarete uygun bölgelerdir.
 • Tarihi olayların yaşandığı yerler, toplumların sosyal ve ekonomik durumlarının belirlenmesinde tarihe yardımcı olur.

5. Sosyoloji

 • Sosyoloji toplumları inceleyen bilim dalıdır. Tarih olaylarını doğru olarak değerlendirebilmek için toplumun sosyal kanunlarının bilinmesi gerekir.
 • Sosyoloji bilimi bu verileri ortaya koymaktadır.

6. Ekonomi • Ekonomi, insanların hayatını etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle ekonomi bilimi tarihle yakından ilgilidir.

7. Paleografya • Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.
 • Yazıların tür ve şekillerini inceler.
 • Eski yazılar incelenerek tarih bilimine sunulur.

7. Epigrafya • Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.

9. Nümizmatik

 • Paraları inceleyen bilim dalıdır.
 • Paralardan faydalanarak birçok bilgiye ulaşabiliriz.
 • İlk madenî parayı Lidyalılar kullanmışlardır.

10. Kronoloji

 • Takvim ve zaman bilimidir.
 • Tarihî olayların meydana geldiği zamanı belirler ve sıralama yapar.
 • Tarihin tanımında yer alması gereken özelliklerden biri de zamandır. Zamanı belirtmeden bilimsel tarihçilik yapılamaz.

11. Filoloji

 • Dil bilimidir. Tarihte yaşamış toplulukların ve günümüzde yaşayan milletlerin dillerini inceler.
 • Diller arasındaki bağları ve sözcük alışverişini inceler.Bu araştırmalarla toplumların kültürel gelişmeleri ve değişik kültürlerle olan ilişkileri belirlenir.

12. Mühürler (Heraldik)

 • Mühür ve armaları inceleyen bilim dalıdır.

13. Yer Adları (Onomastik)

 • Yer, köy, kasaba ve şehir adlarını konu edinen bilim dalıdır.

14. Diplomatik:

 • Uluslararası ilişkileri ve bu ilişkilerle ilgili belgeleri inceleyen bilim dalıdır.

15. Heraldik:

 • Armaların okunmasında yararlanılan bilim dalıdır.

16. Kimya:

 • Karbon 14 metodu ile fosillerin yaşları belirlenir.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)