sabit reklam
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler

  (1119- 1194)

 •  Horasan Meliki Sencer yeğeni Mahmut’a Irak topraklarını verdi. Böylece, Büyük Selçuklulara bağlı olarak Irak Selçuklu Devleti kuruldu (1119).
 • Devletin merkezi Merv kentiydi. III. Tuğrul zamanında iktidar; Musul, Azerbaycan ve Fars Atabeyliğine geçti.
 • Sultan III. Tuğrul’un Harzemşah Tekiş’e yenilerek ölmesi üzerine Irak ve Horasan Selçukluları Devleti sona erdi (1194).

(1048- 1187)

 •  Çağrı Bey’in büyük oğlu Kara Arslan Kavurt Büyük Selçuklulara bağlı olarak Kirman Selçuklu Devleti’ni kurdu. (1048)
 • Kavurt Bey, daha sonra kardeşi Alp Arslan hükümdarlığını tanımayarak isyan etti. Alp Arslan yenilgiye uğrattığı kardeşi Kavurt’u affetti.
 • Kavurt Bey mücadelesinde vazgeçmedi. Sultan Melikşah’ın hükümdarlığını tanımayıp başkent Isfahan üzerine yürüdü. Fakat savaşta yenilerek öldürüldü(1073).
 • Kavurt Bey’den sonra yerine geçen oğulları, Kirman bölgesini yönettiler ve Sultan Sencer’in 1157 yılında ölümüne kadar ona bağlı kaldılar.
 • Sultan Tuğrul Şah (1156- 1170) döneminden itibaren atabeyler devletin yönetiminde giderek daha fazla söz sahibi olmaya başladılar.
 •  II. Turan Şah (1177 – 1183) zamanında devletin güçsüzlüğünden yararlanan Oğuzlar, Kirman bölgece sini ele geçirdiler. 1187 yılında Oğuzlardan Melik Dinar, Kirman Selçuklu Devleti’ne son verdi.

Suriye Selçukluları (1069- 1118)

 •  Suriye Selçuklu Devleti, Suriye, Lübnan, Ürdün ve İsrail topraklarında Atsız ve Şöklü beyler tarafından g kurulmuştur.
 • Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın kardeşi Tutuş, hükümdar olarak atandı.
 • Tutuş’un ölümünden sonra Suriye Selçuklu Devleti,Halep ve Dımaşk (Şam) olmak üzere iki kola ayrıldı. Bu dönem de Haçlılarla mücadele edildi.
 • Suriye Selçuklularının Dımaşk kolu 1105 yılında Halep kolu 1118 yılında yıkıldı.

 Türkiye Selçukluları (1077- 1308)

 •  İznik merkez olmak üzere Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu.
 • Büyük Selçuklulara bağlı olarak kurulan Türkiye Selçuklu Devleti, II. Mesut’un 1308 yılında ölümü ile sona erdi.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)