İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634))

Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)

  •  Hz. Ebu Bekir, halife seçildiğinde büyük sorunlarla karşılaştı. ’ın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan yalancı peygamberler ve bazı kabilelerin zekât vermek istememeleri, bu sorunların başlıcalarıydı. İsyanlar bastırıldı, zekât vermek istemeyen kabileler cezalandırıldı. Merkezî otorite ve asayiş yeniden sağlanmış oldu.
  • Hz. Ebu Bekir döneminde meydana gelen en önemli gelişme, Kuran’ın hâline getirilmesidir.
  •  Hz. Ebu Bekir zamanında ilk kez ’ın dışında fetihlere girişildi.
  •  Halid Bin Velid komutasındaki Arap ordusu, Bizans ordusunu Ecnadeyn Savaşı’nda yenilgiye uğrattı.(634)

NOT: Ecnadeyn Savaşı ile Suriye’nin kapıları Müslümanlara açılmış oldu.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)