Endülüs Emevileri (756-1031)

Endülüs Emevileri (756-1031)

  • Abbasilerin, Emevi ailesine karşı giriştikleri katliamdan kaçarak Kuzey ’ya gelen Halife Hişam’ın torunu Abdurrahman, Endülüs’e (ispanya’ya) geçerek 756 yılında Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu.
  • Endülüs Emevileri, topraklarını genişletmekten çok, kültür ve uygarlığın gelişmesine önem verdiler.
  • Başkent Kurtuba, büyük bir kültür ve bilim merkezi durumuna geldi.
  • Endülüs Emevi Devleti, Hristiyanların saldırıları sonucunda 1031 yılında parçalandı ve yerinde küçük devletler kuruldu. Kuzey ’dan getirilen Berberi askerler ile ücretli askerler arasında başlayan çatışmalar,

Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasına neden oldu.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)