Hz.Ali Dönemi (656-661)-Dört Halife Dönemi

Hz. Ali Dönemi (656-661)

  •  Hz. Osman’ın ölümünden sonra Hz. Ali, ’de halife seçildi. Ancak, başta Muaviye olmak üzere Emevi ailesi, Hz. Muhammed’in eşi Ayşe, Talha ve Zübeyr gibi bazı Müslüman önderler Hz. Ali’nin halifeliğini kabul etmediler.
  • Hz. Ali’ye karşı olan Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr, Basra’ya giderek kuvvet topladılar. Hz. Ali de topladığı kuvvetlerle Basra üzerine yürüdü. Hz. Ali ile muhalifleri arasında başlayan savaşa, Hz. Ayşe’nin deve üzerinde katılmasından dolayı bu olaya Cemel Vak’ası (Deve Olayı) adı verildi. Bu savaşta Talha ve Zübeyr öldü. Hz. Ayşe ’ye gönderildi (656). Bu olaydan sonra Hz. Ali, devletin merkezini Irak’ın Kufe kenti yaptı.
  • Şam valisi Muaviye ile Mısır Valisi Amr ibn’ül Âs, Hz. Ali’nin halifeliğini kabul etmemişlerdi.
  • 657 yılında Sıffin denilen yerde iki tarafın orduları karşı karşıya geldiler (Sıffin Savaşı). Savaşın Hz. Ali’nin lehine döndüğünü gören ve yenileceklerini anlayan Muaviye ve taraftarları, halifelik sorununun Kur’an’ göre çözümlenmesini isteyerek hileye baş vurdular. Kur’an sayfalarını mızraklarının ucuna taktılar. Ali’nin taraftarları, ona, sorunun Kur’an’ın oz hakemliğinde çözülmesi gerektiğini söylediler ve savaşmayı bıraktılar.
  • Hakem Olayı, Müslümanların üç gruba ayrılmasına yol açtı: Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve her ikisine karşı olan Hariciler. İslam dünyasındaki bu karışık duruma Hz. Ali, Muaviye ve Amr ibn’ül As’ın neden olduğunu öne süren Hariciler her üçünün de öldürülmesine karar verdiler.
  • Bu olay sonucunda Müslümanlar bölünmüş oldular.

– Ali taraftarları
– Emevi taraftarları
– Hariciler

  •  Muaviye ve Amr ibn’ül As’ düzenlenen suikast başarısız oldu. Hz. Ali, Kufe’de bir Harici tarafından şehit edildi. Hz. Ali’nin ölümü ile İslam tarihinde Dört Halife Dönemi sona erdi.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)