Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’nın Siyasi Durumu

1. Anadolu’da Durum

  • Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Anadolu’da ekonomik ve siyasi açıdan zor günler yaşanıyordu.
  • Türkiye Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşı ile ve Moğol hâkimiyetine girmiş ve dağılma süreci başlamıştı.
  • Bu arada uçlarda yaşayan Türkmenler bağımsız beylikler kurmuşlar, bu beylikler arasındaki egemenlik kavgası halkın güvenliğini iyice bozmuştu.
  • Anadolunun kuzeybatısında Trabzon Krallığı bulunuyordu. Öte yandan Marmara Bölgesi ve Trakya’da toprakları olan Bizans imparatorluğu da iç karışıklıklar ve taht kavgaları nedeniyle güçlü durumda değildi.

2. Balkanlarda Durum

  •  Bizans imparatorluğu’nda merkezî otoritenin zayıflamasıyla başkentten uzak olan Anadolu ve Balkanlar’daki valiler (tekfur) ve komutanlar devleti dinlemiyordu. Tekfurlar yönetimleri altında bulunan halktan ağır vergiler alıyordu. Bu durum halkın tepkisine sebep oluyordu.
  • Bizans Ege ve Karadeniz’deki bazı adalarını ve ticareti Venedik ve Cenevizlilere kaptırmıştı. Bu durum Bizans’ın ekonomisinin gittikçe zayıflamasına neden oluyordu.

3.’da Durum

  •  Balkanlarda siyasi birlik bulunmuyordu. Bazı küçük krallık ve prenslikler mevcuttu. Bunlar birbiriyle savaş hâlindeydi. Bunların en önemlileri Bulgar Krallığı, Sırp Krallığı, Eflak, Bosna ve Arnavutluk prenslikleriydi. Ayrıca Venedik ve Macarlar da Balkanlarda egemenlik istiyorlardı.
  • Balkanlarda kültürel birlik de yoktu. Mezhep çatışmaları yaşanıyordu. Bunlar OsmanlIların batıda ilerlemesini ve Rumeli’ye geçmesini ve yayılmasını kolaylaştıracaktır.

Osmanlinin kurulusunda Anadolu

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)