Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti

1. Kayıların Anadolu’yu Yurt Edinmesi Türkiye Selçukluları döneminde doğudan gelen Türkler sınır boylarına (uçlara) yerleştirilmiş böylece, sınırların korunması amaçlanmıştı. Uçlardaki Türkler akınlar yapıyorlardı. Tükmenler Kösedağ Savaşı’ndan sonra merkezi otoritenin zayıflaması ile bağımsız beylikler hâline gelmişlerdir. OsmanlIlar Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Kayılar Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanında Ertuğrul Bey öncülüğünde Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine […]

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’nın Siyasi Durumu 1. Anadolu’da Durum Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Anadolu’da ekonomik ve siyasi açıdan zor günler yaşanıyordu. Türkiye Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşı ile ve Moğol hâkimiyetine girmiş ve dağılma süreci başlamıştı. Bu arada uçlarda yaşayan Türkmenler bağımsız beylikler kurmuşlar, bu beylikler arasındaki egemenlik kavgası halkın güvenliğini iyice bozmuştu. Anadolunun kuzeybatısında Trabzon […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)