sabit reklam
Sivil Savunma

Sivil Savunma

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra cephe gerisindeki halkın silahlardan korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir teşkilattır.
Sivil Savunma;

 • Savaş zamanında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması,
 • Doğal afetlerde can ve mal kurtarma,
 • Büyük yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirme,
 • Savaş veya doğal afetlerde zarara uğramaları drumunda millî gücü büyük oranda etkileyecek olan resmî ve özel kuruluşların(baraj,trafo,fabrika)korunması ve çalışır duruma getirilmesi,
 • Savaşta cephe gerisindeki halkın moralinin yüksek tutulması gibi misyonlara sahiptir.

sivil savunma

 

Sivil Savunma Teşkilatı ve Görevleri

 • Sivil Savunma idaresi Başkanlığı
 • Sivil Savunma Koleji
 • Seyyar Kollar
 • İkaz-Alarm Merkezleri

 • Sivil savunma Müdürlükleri (il)
 • Sivil savunma mütehassıslıkları(ilçe)
 • Sivil savunma mahalli kuvvetleri (ilçe)

Sivil Savunma idaresi Başkanlığı, yapılan hizmetlerin içişleri Bakanlığı adına aksamadan yürütülmesini ve olağanüstü durumlara hazır olunmasını sağlar.

 • Hava saldırılarına karşı bütün yurdu kapsayan haber alma ve yayma sistemi oluşturmak
 • Hassas bölgelerde kuvvetli diğer bölgelerde yeterli oranda sivil savunma mahalli kuvvetleri oluşturmak
 • Hassas bölgelerde nükleer saldırılara hedef olarak yerlerde yaşayanların emniyetli bölgelere boşaltılmasını sağlamak
 • Sığınak yaptırmak ve hazırlamak
 • Yangınlara karşı önlem almak ,kurtarıcı tedbirler hazırlamak
 • Çeşitli kuruluşları ve halkı sivil savunma hakkında aydınlatmak (sergi, broşür)
 • Apartmanlara ve evlere sivil savunma ile ilgili tedbirler aldırmak

Taşıdıkları önem dolayısıyla düşman saldırılarına maruz kalabilecek yerleşim merkezleri, tesisler ve doğal afetlere uğrama ihtimali olan yerlere denir.

Koruyucu (Pasif) ve Kurtarıcı Önlemler

Tehlike haberlerinin alınma ve yayılma faaliyetlerine ikaz-alarm denir. Hava tehlikesinde; Sarı ikaz (Taaruz ihtimali) 15 saniye aralıklarla 13 dakika devam eden devamlı siren
sesi sonrası gelecek alarma hazırlıklı olunmalıdır. Kırmızı ikaz (Taaruz tehlikesi) 15 saniye aralıklarla 3 dakika süren kesik siren sesi ve radyo ile duyurulur.Derhal sığınağa gidilmelidir.
Radyoaktif serpinti ikazı 3 dakika süren kesik kesik siren sesi ve radyo ile duyurulur. Derhal sığınağa gidilmelidir Beyaz ikaz (Tehlike geçidi) Halk çeşitli yollardan haberdar edilerek sığınaklardan çıkartılır.
ÖRNEK: Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan çatışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla geniş alanlarda ortaya çıkan; kapsamı geniş savaşlara dönüşmüştür.
Buna göre,
I. çatışmaların sorun olması,
II. Sivil savunmanın önem kazanması,
III. Savaş alanına ulaşımın kolaylaşması
durumlarrnrn hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişmesinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Gönderene çabuk çekilir, yavaş indirilir.
B) Gönderden genel olarak gün batarken indirilir.
C) Evlere ve dükkânlara yalnız millî bayramlarda asılır.
D) Okulllarda göndere her gün çekilir.
E) Resmî yerlerde törenle çekilir.
2009 ÖSS
ÇÖZÜM: 20. yüzyıl savaşları geniş alanları kapsadığı ve daha çok can kaybına mal olduğu için sivil savunma önem kazanmış, savaş alanına ulaşım kolaylaşmıştır.
Yanıt E

ve Kimya Silahları

Atomik silahlar

 •  Nükleer silahlar (Atom bombası)
 • Termonükler silahlar(Hidrojen bombası)

Atom bombası ilk olarak II.Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı kullanılmıştır. Hidrojen bombası II.Dünya Savaşı’ndan sonra yapılmış ancak kullanılmamıştır.
Nükleer Silahlar,

 • Işık
 • Isı
 • Basınç
 • Radyasyon
 • Psikolojik etkisi bulunmaktadır.

Kimyasal silahlar,

 • Öldürücü
 • Yakıcı
 • Göz yaşartıcı
 • Boğucu
 • Uyuşturucu etkileri bulunmaktadır.

Nükleer Patlama

ÖRNEK: Atom bombası ilk olarak II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılmştır. Günümüzde ise atom bombasından çok daha gelişmiş bir silah
olan hidrojen bombası üretilmiştir. Fakat kullanılmamıştır.
Buna göre,
I. Hidrojen bombası atom bombasından daha etkilidir.
II. Ülkeler hidrojen bombasının kullanıldığında vahim sonuçlar doğuracağını bildiği için bu silahı kullanmaya cesaret edememektedirler.
III. Hidrojen bombası bugün birçok ülkenin elinde vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II VE III
ÇÖZÜM: Paragrafta verilen bilgiden yola çıktığımızda hidrojen bombasının atom bombasına göre çok daha gelişmiş ve öldürücü olduğu, bu bombayı ülkelerin kullanmaya cesaret
edemedikleri yargılarına ulaşırız. Ama hidrojen bombası birçok ülkede vardır yargısı gerçeklerle çelişir. Çünkü bu silah sadece çok gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır.
Yanıt D
NOT:Hassas bölgelerde bütün sivil savunma teşkilatı ve servisleri kurulmasına rağm en hassas olmayan bölgelerde sadece itfaiye ve ilk yardım ambulans servisleri kurulur.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)