Milli Güvenlik

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı (1939-1945) Nedenler I.Dünya Savaşı’nın bıraktığı sorunlar ve bu sorunların çıkardığı yeni gelişmeler II.Dünya savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur.1930 yıllarından sonra Avrupa’da statükocu devletlerle, statükonun değişmesini isteyenler arasında siyasi, ekonomik ve askerî gerginlikler başlamış ve bunlar devletler arasında çatışmalara neden olmuştur. Savaşın Başlaması II. Dünya Savaşı Almanya’nın Polonyo’ya saldırmasıyla başlamıştır. Ancak, savaşın temel nedeni olarak Avrupa’nın en büyük denizci ve sömürgeci devletiyle […]

Uluslararası Barışı Korumak İçin Verilen Savaşlar

Uluslararası Barışı Korumak İçin Verilen Savaşlar

Uluslararası Barışı Korumak İçin Verilen Savaşlar CEMİYET-İ AKVAM (Milliyetler Cemiyeti) 18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı’nda,uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla Milletller Cemiyeti kurulması kararlaştırıldı. Cemiyet-i Akvam resmen 10 Ocak 1920’de kuruldu. Cemiyetin asli üyeleri I.Dünya Savaşı’nı kazanan devletlerdi. Türkiye 1932’de Milletler Cemiyeti’ne katılmıştır. Cemiyete bağlı olarak La Haye Milletlerarası Adalet Divanı kurulmuştur. Cemiyet 1946’da aldığı bir kararla görevini Birleşmiş Milletler’e devretmiş ve […]

Sivil Savunma

Sivil Savunma

Sivil Savunma Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra cephe gerisindeki halkın silahlardan korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir teşkilattır. Sivil Savunma; Savaş zamanında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması, Doğal afetlerde can ve mal kurtarma, Büyük yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirme, Savaş veya doğal afetlerde zarara uğramaları drumunda millî gücü büyük oranda etkileyecek olan resmî ve özel […]

Milli Güvenlik (Savaş ve Muharebe)

Milli Güvenlik (Savaş ve Muharebe)

Savaş ve Muharebe Savaş Barış yoluyla çözülemeyen sorunların helledilmesi için devlet veya devletlerin; diğer devlet veya devletlere karşı millî güçlerininin tamamını veya bir bölümünü kullanarak yaptığı mücadeledir. Muharebe Silahlı savaş sırasında belirli bir zamanda belli bir bölgede ortaya çıkan çatışma durumudur. a. Savaş   Soğuk Savaş ta Silahlı Savaş (Sıcak savaş) Soğuk Savaş  Millî gayelere ulaşmak amacıyla millî güç unsurlarının açık […]

Milli Güvenlik

Milli Güvenlik

Milli Güvenlik Devletin, temel düzeni ve unsurları ile birilikte; varlığının ve bütünlüğünün, her türlü iç ve dış tehditllere karşı savunulması ve yükseltilmesine denir. Türkiyede millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin ülke korumasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Millî Güvenlikte Üç Temel Konu; 1. Millî Güç Bir devletin ulusal çıkarlarını korumak ve ulusal hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)