İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Dil ve Edebiyat)

Dil ve Edebiyat

Arapça, zengin ve gelişmiş bir dil olup Sami dil ailesindendir. Mekke’de her yıl Ukaz panayırı açılır ve burada şiir yarışmaları düzenlenirdi. Burada düzenlenen yarışmada birinci gelen şiirler bir yıl boyunca Kâbe’nin duvarına asılırdı. Ayrıca bu panayır ticaret açısından da önemli bir alışveriş merkeziydi. Mekke dışından gelenler, mallarını burada satarlardı.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)