İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum ile etiketlenmiş başlıklar

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Dil ve Edebiyat)

Dil ve Edebiyat Arapça, zengin ve gelişmiş bir dil olup Sami dil ailesindendir. Mekke’de her yıl Ukaz panayırı açılır ve burada şiir yarışmaları düzenlenirdi. Burada düzenlenen yarışmada birinci gelen şiirler bir yıl boyunca Kâbe’nin duvarına asılırdı. Ayrıca bu panayır ticaret açısından da önemli bir alışveriş merkeziydi. Mekke dışından gelenler, mallarını burada satarlardı.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Sosyal ve Ekonomik Hayat)

Sosyal ve Ekonomik Hayat Arapların çoğu göçebe olarak yaşardı. Göçebe Araplara bedevi denirdi. Hayvancılıkla uğraşan göçebeler, otlak bulmak amacıyla sürekli yer değiştirdi. Şehirde yaşayan Araplara ise medeni denirdi. Hicaz ve Yemen bölgelerinde yaşayan Arapların bir kısmı, kentlerde yerleşmişlerdi. Mekke’de Müslümanların kutsal saydıkları Kâbe bulunmaktadır. Mekke’den sonra Hicaz’ın en önemli

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Din ve İnanış)

Din ve İnanış İslamiyet’in doğuşu sırasında, Bizans imparatorluğumun resmi dini Hristiyanlıktı. Bizans imparatorluğu’nda Hristiyan Ortodoks mezhebi egemendi. Bizans’taki Patrik, aynı zamandatüm Ortodoksların dinî lideriydi. Sasanilerin egemen olduğu İran’da halkın çoğu Zerdüşt dinine inanıyordu. Bu dinin esası iyilikle kötülüğün mücadelesiydi, iyilik tanrısının adı Ahuramazda (Hürmüz), kötülük tanrısının adı Angramanyu (Ehrimen) idi.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)