İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Ömer Dönemi (634-644))

Hz. Ömer Dönemi (634-644)

  • Hz. Ebu Bekir’in vasiyeti üzerine halife seçilen Hz.Ömer döneminde Müslümanlar, Arabistan’ın dışında büyük fetihler gerçekleştirerek İslamiyet’i yaydılar.
  •  Yermük Savaşı’nda (636) BizanslIlar yenilgiye uğratıldı ve Şam ele geçirildi. 637 yılında Kudüs kuşatıldı.Kudüs’e gelen Hz. Ömer, kenti teslim aldı. Hristiyanlara ve Musevilere, inançlarında ve ibadetlerinde özgür olduklarını bildirdi.
  • İran üzerine gönderilen Müslüman ordusu, Sasanileri Kadisiye Savaşı’nda yenilgiye uğrattı (636). 642’de Sasani orduları Nihavend Savaşı’nda bir kez daha yenilgiye uğratıldı. İran kentleri birer birer ele geçirildi.
  • 641 yılında Amr ibn’ül As komutasında Mısır’a giren Arap orduları, İskenderiye’yi ele geçirdi.
  • Dört halife döneminin en parlak devri yaşandı.
  • 642 yılında Mısır’ın fethi tamamlandıktan sonra, Bingazi ve Trablusgarp çevresi de ele geçirildi.
  • Hz. Ömer zamanında sınırların genişlemesiyle devletin örgütlenme dönemi başladı. Bu dönemde ilk adliye örgütü kuruldu. Hicri takvim kabul edildi. ilk yönetim örgütü kurulup fethedilen yerler illere ayrıldı.

Bu illere, doğrudan halifeye bağlı valiler atandı.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)